Skip Navigation LinksFFIs-styre

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / FFIs organisasjon / Styret
Styret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
03.06.2019
Linje

​​​​​​​​​​​​​​​​FFIs styre 2019

Styret har ansvar for de løpende forvaltnings- og driftsoppgavene ved instituttet, inkludert personellforvaltningen. 

 

Styret skal sørge for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten. Arbeidet skal skje i samsvar med instituttets formål og hovedoppgaver. Det skal skje ut fra den langsiktige innretting av instituttets virksomhet, som fastsatt av Forsvarsdepartementet (FD).

 

Styret utarbeider FFIs årlige budsjett. Det fremmer forslag til basisbevilgningen overfor FD, og avlegger regnskap og årsrapport til FD.

 

 

Styrets CV-er

Malin Stensønes

 
Styreleder siden 2017
Malin Stensønes er politiker (KrF) og forfatter med bakgrunn fra næringslivet. Hun har vært direktør for Osloregionens Europakontor i Brussel (2012–2014) og i Norges Rederiforbund (1999–2010). Stensønes var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet under forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll (1997–1999) og har senere hatt ulike politiske verv på fylkesnivå. Stensønes har utgitt to sakprosabøker om forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet.


Stensønes har allsidig erfaring fra nasjonalt og internasjonalt påvirknings- og kommunikasjonsarbeid fra både privat og offentlig sektor. Hun har utdanning innenfor religionshistorie (Universitetet i Oslo), internasjonal politikk (Vesalius College i Brussel) og ledelse (BI i Oslo).

 

 
Kristin Misund

 

Medlem av styret siden 2013
Kristin Misund har vært forskningssjef ved Borregaard siden 2004. Hun har lang erfaring som styreleder og styremedlem fra blant annet Innovasjon Norge, Oslofjordfondet og Norges forskningsråd. Misund er utdannet dr. ing. fra NTNU.

 

 
Trond Grytting 

 

Medlem av styret siden 2018
Trond Grytting er kontreadmiral i Forsvaret og har lang og variert bakgrunn fra Sjøforsvaret. Han var Norges forsvarsattaché til USA og Canada fra 2010 til 2014. Grytting har tidligere vært nestkommanderende for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø (2009–2010) og sjef for Landsdelskommando Nord-Norge (2005–2009). Han har dessuten vært sjef for Norwegian Task Group og Kysteskadren. Grytting er utdannet ved Sjøkrigsskolen.

 

Tone Merethe Lindberg Grøstad

 
Medlem av styret siden 2017
Tone Merethe Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes Forening. Tidligere har hun blant annet vært direktør i Natech AS og Habu technology og arbeidet som prosjektleder i Kunnskapsparken Nord. Grøstad har flere styreverv og solid erfaring fra industriutvikling i petroleumsnæringen. Hun har utdanning fra Nord universitet innenfor ledelse, personalutvikling og arbeidslivskunnskap.

 
Thor Engøy

 
Medlem av styret siden 2019. Mer tekst kommer.

 
Kristian Svartveit 

 
Medlem av styret siden 2019. Mer tekst kommer.

​ 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt