Skip Navigation LinksFFIs-styre

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / FFIs organisasjon / Styret
Styret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
19.09.2018
Linje

​​​​​​​​​​​​​​​​FFIs styre 2018

 

Styrets oppgaver

Styret har ansvar for de løpende forvaltnings- og driftsoppgavene ved instituttet, inkludert personellforvaltningen. 

 

Styret skal sørge for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten. Arbeidet skal skje i samsvar med instituttets formål og hovedoppgaver. Det skal skje ut fra den langsiktige innretting av instituttets virksomhet, som fastsatt av Forsvarsdepartementet (FD).

 

Styret utarbeider FFIs årlige budsjett. Det fremmer forslag til basisbevilgningen overfor FD, og avlegger regnskap og årsrapport til FD.

 

 

Styrets CV-er

Malin Stensønes (født 1968)

 
Styreleder siden 2017
Malin Stensønes er politiker (KrF) og forfatter med bakgrunn fra næringslivet. Hun har vært direktør for Osloregionens Europakontor i Brussel (2012–2014) og i Norges Rederiforbund (1999–2010). Stensønes var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet under forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll (1997–1999) og har senere hatt ulike politiske verv på fylkesnivå. Stensønes har utgitt to sakprosabøker om forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet.


Stensønes har allsidig erfaring fra nasjonalt og internasjonalt påvirknings- og kommunikasjonsarbeid fra både privat og offentlig sektor. Hun har utdanning innenfor religionshistorie (Universitetet i Oslo), internasjonal politikk (Vesalius College i Brussel) og ledelse (BI i Oslo).

 

 
Kristin Misund (født 1965)

 

Medlem av styret siden 2013
Kristin Misund har vært forskningssjef ved Borregaard siden 2004. Hun har lang erfaring som styreleder og styremedlem fra blant annet Innovasjon Norge, Oslofjordfondet og Norges forskningsråd. Misund er utdannet dr. ing. fra NTNU.

 

 
Trond Grytting (født 1955)

 

 

Medlem av styret siden 2018
Trond Grytting er kontreadmiral i Forsvaret og har lang og variert bakgrunn fra Sjøforsvaret. Han var Norges forsvarsattaché til USA og Canada fra 2010 til 2014. Grytting har tidligere vært nestkommanderende for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø (2009–2010) og sjef for Landsdelskommando Nord-Norge (2005–2009). Han har dessuten vært sjef for Norwegian Task Group og Kysteskadren. Grytting er utdannet ved Sjøkrigsskolen.

 

 
​Jørn Rangnes (født 1956)​

 

Medlem av styret siden 2011
Jørn Rangnes er assisterende regiondirektør i Vestfold fylkeskommune. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet (1986–1994) og instituttsjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR (2007–2009). Rangnes har lang erfaring med styrearbeid fra både privat og offentlig sektor. Han er utdannet cand. sociol. fra Universitetet i Oslo.
 

Tone Merethe Lindberg Grøstad (født 1972)

 
Medlem av styret siden 2017
Tone Merethe Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes Forening. Tidligere har hun blant annet vært direktør i Natech AS og Habu technology og arbeidet som prosjektleder i Kunnskapsparken Nord. Grøstad har flere styreverv og solid erfaring fra industriutvikling i petroleumsnæringen. Hun har utdanning fra Nord universitet innenfor ledelse, personalutvikling og arbeidslivskunnskap.

 
Berit Harstad Gilljam (b. 1973)

 
Medlem av styret siden 2015

Berit Harstad Gilljam er seniorforsker ved FFI. Hun har arbeidet ved FFI siden 2006, og fagområdet hennes er kjemiske stridsmidler. Gilljam har vært forskningsleder og deltatt i mange EDA- og EU-prosjekter innenfor sitt fagområde. Hun har dessuten mange års erfaring fra privat industrisektor. Gilljam er utdannet sivilingeniør i organisk kjemi fra NTNU.

 
Tor Berger (b. 1968)​

 
Medlem av styret siden 2011
Tor Berger er sjefsforsker ved FFI. Han har arbeidet ved FFI siden 1996, og fagområdet hans er radarsignalbehandling. Berger har blant annet vært forskningsleder og deltaker i Natos Science and Technology Organization STO. Han har også mange års erfaring som tillitsvalgt ved instituttet. Berger er utdannet sivilingeniør og dr. scient. i fysikk fra Universitetet i Tromsø.

​ 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt