Skip Navigation LinksStatistikk-over-ansatte

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / FFIs organisasjon / Statistikk over ansatte
Statistikk over ansatte
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
26.04.2018
Linje
Ved utgangen av 2017 hadde instituttet 702 ansatte, hvorav 27 prosent var kvinner.

 

I 2017 hadde FFI:

 • 702 ansatte som leverte 685 årsverk
 • 515 i vitenskapelige stillinger (forskere, ingeniører og stipendiater)
 • 175 med doktorgrad
   

Publisering

 • 524 FFI-publikasjoner

 • 95 publiseringer i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter  
 • 522 foredrag og presentasjoner av FFI-ere
 • FFI arrangerte 135 prosjektrelaterte seminarer i inn- og utland

 

Likestilling

FFI praktiserer moderat kjønnskvotering ved ansettelser. Primærvirksomheten - forskningsaktiviteten - rekrutterer en stor andel ansatte fra tradisjonelt mannsdominerte fag. Kvinneandelen har derfor vært lav, men er svakt stigende: 13 prosentpoeng økning blant vitenskapelige ansatte siden 2004. 

 

 • 27 % av alle ansatte er kvinner
 • 21 % vitenskapelig ansatte er kvinner 
 • 57 % kvinner i styret
 • 25 % kvinner i instituttledergruppen
 • 21 % kvinner i ledelsen forøvrig

 

 

 

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt