Varsling

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / Varsling
Varsling
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
22.01.2016
Linje
Hva er varsling? I arbeidslivet som ellers er hovedregelen at vi tar opp forhold vi mener er kritikkverdige med den det gjelder.

​Når det ikke fører fram, eller vi mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige.

 

Slik varsler du

Ekstern varsling: FFI har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Du varsler ved å sende epost til Varslingskanalen.


Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker. Les mer om varsling i forsvarssektoren.


Forsvarlig varsling er positivt

Varsling er bra både for FFI og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp. Ansatte som er villige til å varsle er derfor viktige for FFI. Dette forutsetter imidlertid at varslingen er forsvarlig. Normalt vil dette innebære at kritikkverdige forhold først forsøkes tatt opp gjennom bedriftens vanlige kanaler. Dersom dette ikke fører fram, kan det varsles til fastsatt varslingsinstans ved instituttet.
 

Den som varsler skal ikke straffes

En varsler som opplever dette må si fra til Personalsjef eller tillitsvalgte som straks skal behandle et slikt tilfelle.
 

Rett og plikt til å varsle

Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold fordi det kan bidra til å utvikle FFI positivt, men har normalt ikke plikt til å varsle. De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold eller om forhold der liv og helse er i fare.
 

Oppfølging av varsling

Ledelsen ved FFI har et ansvar for å rydde opp i saker som er varslet. Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.


Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring. Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk. 


Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er likevel fortrolig informasjon. Informasjon knyttet til et varsel skal også håndteres fortrolig.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt