Skip Navigation LinksFFI-og-NTNU-har-signert-rammeavtale-om-faglig-samspill-og-forskerutdanning

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Presse / Pressemeldinger / FFI og NTNU har signert rammeavtale

​Foto: FFI

FFI og NTNU har signert rammeavtale
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
24.11.2014
Linje
Avtalen om faglig samspill og forskerutdanning vil først og fremst gjelde autonome og ubemannede systemer, som er et viktig satsingsområde for FFI.

​– NTNU er en viktig rekrutteringsarena for FFI, og vi ønsker å bidra til å utvikle den faglige virksomheten og undervisning på dette området. Konkret ønsker vi også å knytte til oss doktorander og mastergradsstudenter som bidrag til vår egen faglige satsing, sier Stein Grinaker, forskningssjef ved FFI.


Han signerte avtalen på vegne av FFI under «Kybernetisk fagdag» ved NTNU 7. november. På vegne av NTNU signerte instituttleder Morten Breivik.


– Ubemannede fly har i mange år vært benyttet i militære operasjoner og får stadig nye anvendelser og større utbredelse. Også ubemannede kjøretøy, undervannsfarkoster og overflatefartøy tas i økende grad i bruk i forskjellige roller i militære operasjoner, forteller Grinaker.


FFI anbefaler Forsvaret å utnytte utviklingen av ny teknologi innen ubemannede systemer.


En forsvarssatsing innen dette feltet vil kunne få ringvirkninger på sivil side i form av robotsystemer innen en rekke områder, som for eksempel industriproduksjon, offshore, ressursforvaltning, forskning, transport, anleggsarbeid, og helse- og sosialomsorgstjenester.


NTNUs interesse i forskningssamarbeidet er primært for denne sivile bruken av forskningen. Samarbeidet er derfor knyttet til fagfelt der både militær og sivil bruk av teknologi og kompetanse er vel etablert.


 

Last ned pressemelding som PDF


 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt