Skip Navigation LinksFFI-tester-ut-georadar-på-Svalbard-til-NASA-rover-

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Presse / Pressemeldinger / FFI tester ut georadar på Svalbard til NASA-rover

NASAs nye romsonde skal måle temperaturer, vindretning, styrke- og luftfuktighet, i tillegg til analyser av støv, på Mars. Foto: NASA

FFI tester ut georadar på Svalbard til NASA-rover
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
20.02.2015
Linje
NASA har godkjent den FFI-utviklede georadaren RIMFAX til NASAs neste “Mars-rover”. Nå skal forskerne teste instrumentet på Svalbard.

​NASA ga i august fjor Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å utvikle et instrument som kan hjelpe til med å bestemme hvilken type geologi NASAs rover kjører over. Målet er å finne steder hvor det har vært vann på planeten Mars.

 

Forskerne reiser snart til Svalbard for å teste ut georadaren Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX), som kan se ned i bakken.

 

- Mars er en svært kald planet, uten vann på overflaten, med en gjennomfrosset bakke. Dette har stor betydning for radarbølgene. Radarinstrumenter som skal til Mars må derfor testes i områder med permafrost i bakken. På Svalbard finnes slike områder, i tillegg til isbreer, hvor vi kan teste ut georadarinstrumenter, sier Svein-Erik Hamran, sjefsforsker ved FFI.

 

FFIs instrument RIMFAX var ett av sju forslag som NASA plukket ut til å utruste romsonden, av i alt 58 forslag fra hele verden. RIMFAX er basert utelukkende på FFI-utviklet teknologi, og den bygges ved FFI på Kjeller. Høsten 2014 gjennomførte Hamran og de andre RIMFAX-forskerne ved FFI en studie som viser at det er mulig å montere instrumentet om bord på NASAs rover.

 

FFI arbeider nært med NASA i utviklingen av RIMFAX. I januar 2015 besøkte 18 representanter fra NASA og deres Jet Propulsion Laboratory FFI på Kjeller, og godkjente romtilpasningen av RIMFAX til sin Mars-ekspedisjon i 2020.  RIMFAX er basert på radarteknologi som FFI har utviklet for det norske forsvaret i løpet av de siste 25 årene.

 

Les mer om RIMFAX på prosjektets hjemmesider på ffi.no

 

Last ned pressemeldingen (PDF)

Download press release (PDF)

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt