Skip Navigation LinksFFIs-mediepolitikk

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Presse / FFIs mediepolitikk
FFIs mediepolitikk
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.02.2014
Linje
​FFI ønsker en aktiv mediekontakt fordi:
  • Instituttet har et ansvar for å formidle relevant kunnskap til oppdragsgivere og samarbeidspartnere spesielt og allmennheten generelt.
  • Mediene er en viktig kanal for å nå ut til allmennheten.
  • FFI ønsker å delta i samfunnsdebatten innenfor områder der instituttet har kompetanse.
  • FFI ønsker å skape forståelse for viktigheten av forskning generelt og FFIs virksomhet spesielt.

 

FFI skal framstå som en profesjonell og troverdig organisasjon i mediene. For å sikre dette er det etablert interne retningslinjer for den faglige kvalitetssikringen, og det er kommunikasjonssjefens ansvar å legge til rette for og koordinere mediekontakten.
 

Henvendelser fra mediene

FFI har som mål at den som henvender seg fra pressen skal få tilbakemelding i løpet av én time; om, hvem, når og på hvilken måte instituttet eventuelt kan bidra. Dette gjelder også dersom FFI ikke kan bidra.

 
Pressehenvendelser kan gjøres på telefon 63 80 71 30 i arbeidstiden og på 99 38 71 30 etter arbeidstid, eller sende epost til info@ffi.no
 

FFI vil presisere

Generelt ønsker FFIs forskere ikke å kommentere pågående rettsprosesser.

Pressehenvendelser

I arbeidstiden:

Etter arbeidstid:

  • Telefon 99 38 71 30
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt