Skip Navigation LinksKonstruksjon-og-analyse

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Prototypverksted / Konstruksjon og analyse
Møt Kristin Lippe som er forsker og konstruktør på FFIs prototypverksted. Video: FFI.
Konstruksjon og analyse
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
29.10.2012
Linje
Verkstedets ingeniører bistår både instituttets egne prosjekter og eksterne kunder med konstruksjons- og analysestøtte.

Våre medarbeidere har i en årrekke brukt programmer for «computer aided design», såkalte CAD-verktøy. 3D-modellene som lages i CAD-verktøyene brukes som grunnlag for tegningsproduksjon og strukturanalyser. I tillegg eksporteres filene til videre prosessering i CNC-programmer hos operatørene i verktstedet. CNC, Computer Numerical Control, innebærer at delene maskineres etter datastyrte baner.
 
Vi anvender SolidWorks til 3D-modellering, og utvikler alt fra små, enkle modeller til store sammensatte konstruksjoner. Våre medarbeidere utvikler og produserer konstruksjoner i aluminium, stål, titan, plast og komposittmaterialer. Dessuten har vi lang erfaring med utvikling av komponenter som anvendes i krevende oppgaver i undervanns- og overflatefartøyer, landbaserte kjøretøyer, fly og raketter.
 
For verifikasjon av konstruksjonene utføres håndberegninger og finite element-analyser (FE-analyser). Vi anvender blant annet Simulation, SolidWorks’ integrerte strukturanalysemodul. Det er ofte en fordel at modellering og analyser gjøres i samme program fordi det da er enkelt å gå tilbake til 3D-modellen og gjøre endringer i henhold til analyseresultatene. For kompliserte analyser anvender vi FE-programmer fra MSC Software.
 
Våre analyseprogrammer utgjør til sammen et bredt spekter av beregningsmuligheter. Vi utfører blant annet statiske, dynamiske, ikke-lineære og termiske analyser.
 
Analysene gir oss grunnlag for å designe og utvikle komponenter som kan benyttes i svært krevende miljøer. Utviklingstiden reduseres også kraftig, fordi analysene gir oss resultater som ellers bare kan oppnås gjennom kostbar testing. Vi trenger færre prototyper i iterereringen mot endelig design, siden denne iterasjonsprosessen skjer gjennom optimalisering av 3D-modeller. 

Eksempel på konstruksjon laget hos FFI.

oppgaver

Styrkeberegning

Modellering og resultatpresentasjon

Driftsassistert produksjon (DAP)

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt