Skip Navigation LinksNMT

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Publikasjoner / Norsk Militært Tidsskrift
​​​​​Norsk Militært Tidsskrift kommer ut 4-6 ganger i året. Foto: FFI
Norsk Militært Tidsskrift
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
16.03.2016
Linje
Norsk Militært Tidsskrift (NMT) er det eldste militære tidsskriftet i Norge, grunnlagt i 1830 og utgitt fra 1831.

​Tidsskriftets mål er at det ”ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold fremmer militære, militærvitenskaplige og totalforsvarsmessige interesser og studier”.
I praksis er bladet i dag et forum for kvalifisert strategisk tenkning og militærfaglige synspunkter. Men eier og utgiver Oslo Militære Samfund (OMS) vektlegger også at tidsskriftet skal være et fritt forum, på lik linje med OMS’ egen talerstol som regnes som en av Norges frieste.

 

Samarbeid OMS-FFI

Direksjonen i OMS inviterte FFI til samarbeid om utgivelse av NMT. FFI har takket ja til dette. I første omgang bidrar FFIs forskere med et visst antall forskningsfaglige artikler med relevans for militære og forsvarsfaglige spørsmål. En komité oppnevnt av OMS og FFI arbeider for å legge fram et opplegg for et nærmere formelt samarbeide.

 

Første skritt

I første omgang for å synliggjøre tidsskriftet og at et samarbeid om utgivelse er på trappene, vil FFI legge ut pdf av tidsskriftet som kommer ut med 4-6 utgaver i året.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt