Skip Navigation LinksVITEN

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Publikasjoner / VITEN

​​

VITEN
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
15.11.2017
Linje
VITEN er en ny type rapport fra FFI. ​Den er rettet mot et bredere publikum og er laget i et oversiktlig tidsskriftformat.

VITEN kommer ut tre ganger i året, og er et ledd i FFIs satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.


Med VITEN ønsker vi å bidra til en mer opplyst offentlig debatt, med mer forskningsbasert kompetanse, kunnskap og nettopp viten. Temaer for disse rapportene kommer fra hele bredden av FFIs forskning – fra militærtekniske forhold til forsvarsplanlegging, sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet.


I særlig grad vil vi belyse temaer som har betydning for de utfordringene Forsvaret og sivilsamfunnet står overfor. Vi håper at VITEN vil bidra til å vekke interesse for FFIs mange forskningsområder, og vise at forskningen vår bidrar til et bedre forsvar og et tryggere samfunn.


En elektronisk utgave av VITEN ligger på ffi.no, ofte sammen med utfyllende rapporter og annet materiale.
Har du spørsmål om VITEN? Ta kontakt med oss: VITEN@ffi.no


VITEN nr. 2 2017: 10 år med russisk forsvarsmodernisering


VITEN nr. 1 2017: Slik får Forsvaret flere kvinner


VITEN nr. 3 2016: Teknologi i fellesoperasjoner


VITEN nr. 2 2016: Teknologien Forsvaret trenger


VITEN nr. 1 2016: Beskyttelse av samfunnet i en ny tid


VITEN_åpen_680x400.jpg 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt