Skip Navigation LinksRadiologiske-trusselstoffer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Laboratorier / Identifikasjonslaboratorier - CBRN / Radiologiske trusselstoffer (R)

​Prøver undersøkes før de bringes inn i laboratoriene. Foto: FFI.

Radiologiske trusselstoffer (R)
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.06.2015
Linje
FFI støtter Forsvarets operative behov for beskyttelse, prøvetaking, deteksjon og identifikasjon av radioaktive trusselstoffer, samt bidrar i uttesting av nytt utstyr og nye konsepter.

​Skitne bomber, det vil si konvensjonelle eksplosiver som brukes til å spre radioaktive stoffer, er et mulig terrorvåpen. Kunnskap om mulige trusselstoffer, virkemåte av våpen og påvising etter bruk er relevant.

 

Radioaktivitetslaboratoriet er et laboratorium for deteksjon og identifikasjon av radioaktive trusselstoffer.

 

Formål og kapasitet

Laboratoriet for deteksjon og identifikasjon av radioaktivitet ved FFI benyttes til forskningsoppgaver og er en del av støtten til Forsvaret innen opplæring og rådgiving i strålevern, bruk av håndinstrumenter og analyse av resultater. Laboratoriet er en del av FFIs kapasitet for å ta imot ukjente eller blandede prøver med potensielt kjemisk, biologisk eller radioaktivt innhold. CBR-laboratoriene mottar prøver fra Forsvaret og det sivile samfunn og bidrar derigjennom til samfunnets sikkerhet.


Radioaktivitetslaboratoriet har et håndholdt lavoppløselig spektrometer med nøytronpåvisning og flere geigertellere. Med dette kan vi påvise gamma-, alfa- og betastråling og nøytroner, vi kan kvalitativt og kvantitativt bestemme gammakilder, og vi kan vurdere strålerisiko. Laboratoriet har et formalisert samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) for å identifisere alfa- og betakilder.


Faglig kvalitet

Laboratoriet deltar, som en integrert del av FFIs samlede CBRNE-laboratorier, i sammenligningstester for blandede prøver i regi av Nato.


Laboratoriets oppgaver

  • Faglig rådgivning og støtte til Forsvaret, opplæring og undervisning
Mottakskontroll av prøve med lavradioaktivt innhold. Foto: FFI.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt