test
Skriftstørrelse: Font str. 1 Font str. 2 Font str. 3

Skip Navigation LinksFFIs-styre

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Om ffi / Organisasjon / Styret
Styret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
30.04.2013
Linje
 

FFIs styre 2013

  • Styreleder: Olaf Valeur sitter i styret i en rekke selskaper og driver også egen næringsvirksomhet.
  • Styremedlem: Kristin Misund er forskningssjef ved Borrregård.
  • Styremedlem: Jo Gade er kontreadmiral (p) og forsker ved Forsvarets Høgskole. Han har erfaring fra Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Nato.
  • Styremedlem: May Kristin Haugen er kommunikasjonsdirektør i Cowi Norge.
  • Styremedlem: Jørn Rangnes har blant annet vært instituttsjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og er i dag seksjonssjef i Vestfold fylkeskommune.
  • Ansatt-representant: Monica Endregard er forsker ved avdeling Beskyttelse.
  • Ansatt-representant: Tor Berger er forsker ved avdeling Land- og luftsystemer.

 

Styrets oppgaver

Styret har ansvar for de løpende forvaltnings- og driftsoppgavene ved instituttet, inkludert personellforvaltningen. 

Styret skal sørge for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten. Arbeidet skal skje i samsvar med instituttets formål og hovedoppgaver. Det skal skje ut fra den langsiktige innretting av instituttets virksomhet, som fastsatt av Forsvarsdepartementet (FD).

Styret utarbeider FFIs årlige budsjett. Det fremmer forslag til basisbevilgningen overfor FD, og avlegger regnskap og årsrapport til FD.

Skygge