Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Aktuelt

Informasjon om nettstedet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon. Ved FFI driver vi anvendt forskning i et bredt faglig spekter, og hvert prosjekt har klare praktiske formål. Arbeidet vårt omfatter alt fra analyse av Forsvarets oppgaver, den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivilsamfunnets sikkerhetsutfordringer – til råd rundt anskaffelse og bruk av militært materiell. Dette omfatter også utvikling av nye løsninger. Vi skal kort sagt tilføre hele sektoren kunnskapen den behøver for å møte nåværende og framtidige utfordringer.

Vi samarbeider tett med Forsvaret, Forsvarsdepartementet, andre departementer og etater, industrien og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi er budsjettmessig fristilt fra resten av Forsvaret, og prosjektene finansieres og gjennomføres i løpende samhandling med oppdragsgiverne

Forskningsprosjekter

FFI er bindeleddet mellom Forsvaret, vitenskapelige miljøer og bedriftene som produserer utstyret Forsvaret bruker. Her i Norge står FFI for praktisk talt all teknologisk forskning og utvikling i forsvarssektoren. Det gir oss en svært viktig rolle. Vi er en viktig faktor når Norge skal styrke internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid, og vi arbeider hver dag med å utvikle den nasjonale teknologi- og industribasen.

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående, innenfor en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke prosjektsidene våre.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk aktueltsidene våre! Der har vi samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementene våre. Vi ønsker å gi et bredt innsyn i forskningen vår, til så mange som mulig.