VITEN

VITEN er en rapportserie rettet mot et bredere publikum enn våre vanlige forskningsrapporter. Serien er laget i et oversiktlig tidsskriftformat, og er et ledd i vår satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

VITEN er et ledd i FFIs satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

Med VITEN ønsker vi å bidra til en mer opplyst offentlig debatt, med mer forskningsbasert kompetanse, kunnskap og nettopp viten. Temaer for disse rapportene kommer fra hele bredden av FFIs forskning – fra militærtekniske forhold til forsvarsplanlegging, sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet.

Våre utgaver av VITEN

Les VITEN på nett

Nytt i 2020 er at vi publiserer alt innholdet fra tidsskriftet VITEN også som nettartikler.

Illustrasjon av frihetsgudinnen som ser bekymret på en klode der Norge er uthevet.
Digital utgave

VITEN: Globale trender

Les første utgave av VITEN i 2020 som nettartikler

Ønsker du å fordype deg mer i forskningen vår?

 

Forskningstema

For mange, også i forsvarssektoren, er nok livet bak FFI-gjerdene på Kjeller og i Horten en ukjent og fremmed verden. Hva holder de egentlig på med der inne, alle sammen? Lær mer om hva FFI forsker på! Besøk temasidene våre. Her har vi samlet informasjon om de temaene vi arbeider mye med. Ved FFI arbeider mer enn 700 personer, som alle er samlet rundt ett mål: Å bruke kunnskap og teknologi til å styrke Norges forsvarsevne.

Forskningsprosjekt

FFI er bindeleddet mellom Forsvaret, vitenskapelige miljøer og bedriftene som produserer utstyret Forsvaret bruker. Her i Norge står FFI for praktisk talt all teknologisk forskning og utvikling i forsvarssektoren. Det gir oss en svært viktig rolle. Vi er en viktig faktor når Norge skal styrke internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid, og vi arbeider hver dag med å utvikle den nasjonale teknologi- og industribasen.

Kunnskap og teknologi er makt. Når vi ser på ny kunnskap eller en ny teknologi, er det to spørsmål som må besvares. Det første er: Hvordan kan dette være nyttig for Forsvaret eller totalforsvaret? Det andre spørsmålet er like viktig: Hvordan kan vi forsvare oss hvis en fiende bruker den samme teknologien?

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke våre prosjektsider.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk våre aktueltsider der vi har samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementer. 

Vi ønsker å gi et bredt innsyn i forskningen vår, til så mange som mulig. Vi inviterer blant annet til åpne frokostmøter, som regel i Oslo sentrum. Her deler vi ny kunnskap, ofte basert på ferske forskningsrapporter. Slike arrangementer strømmer vi gjerne i samtid, både på våre egne nettsider og i andre sosiale medier