VITEN

VITEN er en rapportserie rettet mot et bredere publikum enn våre vanlige forskningsrapporter. Serien er laget i et oversiktlig tidsskriftformat, og er et ledd i vår satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

VITEN er et ledd i FFIs satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

Med VITEN ønsker vi å bidra til en mer opplyst offentlig debatt, med mer forskningsbasert kompetanse, kunnskap og nettopp viten. Temaer for disse rapportene kommer fra hele bredden av FFIs forskning – fra militærtekniske forhold til forsvarsplanlegging, sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet.

Våre utgaver av VITEN

Les VITEN på nett

Nytt i 2020 er at vi publiserer alt innholdet fra tidsskriftet VITEN også som nettartikler.

Illustrasjon av frihetsgudinnen som ser bekymret på en klode der Norge er uthevet.
Digital utgave

VITEN: Globale trender

Les første utgave av VITEN i 2020 som nettartikler

Ønsker du å fordype deg mer i forskningen vår?

 

Forskningstema

Lær mer om hva FFI forsker på ved å besøke våre temasider. Her har vi samlet informasjon om de mest framtredende temaene vi arbeider med.

Forskningsprosjekt

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke våre prosjektsider.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk våre aktueltsider der vi har samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementer.