VITEN

VITEN er en rapportserie rettet mot et bredere publikum enn våre vanlige forskningsrapporter. Serien er laget i et oversiktlig tidsskriftformat, og er et ledd i vår satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

VITEN er et ledd i FFIs satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

Med VITEN ønsker vi å bidra til en mer opplyst offentlig debatt, med mer forskningsbasert kompetanse, kunnskap og nettopp viten. Temaer for disse rapportene kommer fra hele bredden av FFIs forskning – fra militærtekniske forhold til forsvarsplanlegging, sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet.

Har du spørsmål om VITEN?
Send epost

Våre utgaver av VITEN