VITEN

VITEN er en rapportserie rettet mot et bredere publikum enn våre vanlige forskningsrapporter. Serien er laget i et oversiktlig tidsskriftformat, og er et ledd i vår satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

VITEN er et ledd i FFIs satsing på god forskningsformidling og -kommunikasjon.

Med VITEN ønsker vi å bidra til en mer opplyst offentlig debatt, med mer forskningsbasert kompetanse, kunnskap og nettopp viten. Temaer for disse rapportene kommer fra hele bredden av FFIs forskning – fra militærtekniske forhold til forsvarsplanlegging, sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet.

Våre utgaver av VITEN

Les VITEN på nett

Nytt i 2020 er at vi publiserer alt innholdet fra tidsskriftet VITEN også som nettartikler.

Illustrasjon av frihetsgudinnen som ser bekymret på en klode der Norge er uthevet.
Digital utgave

VITEN: Globale trender

Les første utgave av VITEN i 2020 som nettartikler