Jobb ved FFI: Utnytt din kompetanse!

Det finnes knapt noe forskningsinstitutt som spenner over et så bredt faglig spekter som FFI. Det gjør at din kompetanse, fra høyere utdanning eller tidligere jobb, sannsynligvis vil komme til nytte hos oss. Akkurat hvordan er vi like nysgjerrig på som det du er.

En uformell og utfordrende hverdag

Ved FFI driver vi først og fremst anvendt forskning, med et helt spesifikt, overordnet mål om å sette Forsvaret og sivile samfunnsinstitusjoner bedre i stand til å trygge landet vår. Det gir en forskning som er praktisk rettet – og svært mangfoldig.

Hos oss driver vi med forskning innen et titalls ulike fagområder. Oppgavene vi løser er utfordrende og givende og innebærer mye kontakt med Forsvaret, industrien og andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland. 

Den verdenen vi opererer i er dessuten alt annet enn statisk. Derfor må vi vise stor fleksibilitet for å kunne løse oppgavene våre. Konkret betyr det at vi streber etter uformelle fagmiljø, hvor vi tilrettelegger for at alle skal kunne bruke kunnskapen sin der den behøves mest, på tvers av prosjekter og grupper.

Det betyr også at vi stadig har behov for å øke kunnskapen vår – ikke bare gjennom nyansettelser, men også gjennom intern kompetanseutvikling. Vi legger blant annet forholdene til rette for relevant formell videreutdanning, og vi har et nært samarbeid med flere universiteter og høgskoler. 

Hos FFI står du med andre ord aldri stille. 
 

FFI som arbeidsgiver

Våre kjerneverdier

Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i FFI.

Kjerneverdiene Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig skal ligge til grunn for alt vi gjør.

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn.

Tidligere kjennskap til Forsvaret er ingen betingelse, men interesse og forståelse for forsvarsfaglige problemstillinger er selvfølgelig en fordel. 

Trenger kompetanse fra mange fagfelt

FFI utlyser mange stillinger hvert år som et resultat av at vi skal vokse, og trenger derfor medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt.

Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

Hos oss jobber det blant annet forskere, utviklere, ingeniører, IT-personell, jurister, økonomer, HR-personell og annen personell både administrativt og operativt.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Søknadsprosessen

Søker du jobb i FFI, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering.

Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen ved FFI:

Grundige vurderinger

Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet. Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av vitnemål, attester og referanser.

Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

Ansettelsesrådet

FFI følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Dette betyr at etter intervjuene vurderes søkerne og sendes til ansettelsesrådet i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør ansettelsesrådet hvem som skal tilsettes. Alle søkere vil få en tilbakemelding når prosessen er avsluttet.

Sikkerhetsklarering

Du må kunne sikkerhetsklareres for å jobbe ved FFI.

Mye av informasjonen som behandles i FFI er av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Personer som gis tilgang til denne type informasjon må være til å stole på. Alle som jobber på FFI må derfor sikkerhetsklareres og autoriseres. Når vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju om en stilling, informerer vi derfor om hvilket graderingsnivå som er aktuelt. Graderingsnivåene er Konfidensielt, Hemmelig og Strengt Hemmelig. Ved Nato-klareringer brukes også nivåene Nato Confidential, Nato Secret og Cosmic Top Secret. 

Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du her.

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon:

 

  • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • Tilskuddsordninger for trening.
  • Bedriftshytter.
  • Bedriftsidrettslag og sosiale arrangement.
  • Arbeidsfri på julaften, første arbeidsdag i romjulen og på nyttårsaften.

FFI som arbeidsgiver

Bli bedre kjent med noen av fagmiljøene ved FFI