Blogg

FFIs blogg er en mulighet til å synligjøre våre forskere og deres kompetanse. 

Ved FFI er det flere hundre forskere. De har spesialkompetanse innen mange ulike forskningsfelt. Denne kompetansen er viktig for Forsvaret og hele forsvarssektoren, men også for det sivile samfunn.

I begynnelsen av 2022 startet FFI opp denne bloggen. Den skal være en arena hvor våre forskere kan synliggjøre sin kompetanse og delta i den offentlige debatten.

I første omgang vil innleggene dreie seg om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål, men i løpet av året vil ulike forskere blogge om saker som opptar dem.

Innleggene er skrevet av FFI-ansatte og kan både være basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.

Har du forslag til tema for FFIs blogg?

Send e-post

Alle blogginnlegg

Vil du lese mer om forskningen ved FFI?

Arrangementer

Besøk vår arrangements-side, så får du vite mer om FFI-frokoster eller andre arrangement. Du kan melde deg på, lese sammendrag eller se opptak av tidligere arrangement.  

Podkaster

Ugradert er FFIs egen podkast. Her snakker vi forskerne våre om aktuelle prosjekter og tema. Lytt når du vil: Her kan du fordype deg i en rekke saker som berører fagområdene våre. Ugradert: Kort forklart gir deg derimot en rask innføring i begreper og forskning. Her er innslagene aldri mer enn åtte til ti minutter lange.

Nyheter

Vi samler nyhetsartiklene våre kronologisk, slik at du fort får oversikt over hva som rører seg ved FFI akkurat nå. Nyheter fra FFI handler både om nye rapporter, intervjuer med forskere om aktuelle temaer og ulike teknologiske emner. Vi publiserer også mange intervjuer med forskere og med våre egne sommerstudenter.

Feature-artikler

Feature-artiklene våre er langlesninger med mye bildemateriale. Der går vi dypere inn i store temaer og FFI-prosjekter. Siden starten i 1946 har FFIs medarbeidere jobbet med en rekke små og store nyvinninger. Her forteller vi for eksempel historien om den autonome ubåten Hugin. Du kan lese mer om missilutviklingen FFI har stått i spissen for, fra Terne til Penguin og nå Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM). Dette er bare eksempler på produkter hvor instituttets rolle har vært sentral. Artiklene her skal på en lettfattelig måte sette temaer inn i en større sammenheng enn vi får plass til i de alminnelige nyhetsartiklene.

Kronikker

Forskere våre deltar i en rekke debatter i ulike media. Under kronikker har vi samlet kronikker FFI-forskere har skrevet som har blitt publisert i andre media.

Blogg

FFI har sin egen blogg. Den er en arena hvor forskerne våre kan gjøre kompetansen sin synlig, og delta mer i den offentlige debatten. Innleggene er skrevet av FFI-medarbeidere. De er både basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.