Blogg

FFIs blogg er en mulighet til å synligjøre våre forskere og deres kompetanse. 

Ved FFI er det flere hundre forskere. De har spesialkompetanse innen mange ulike forskningsfelt. Denne kompetansen er viktig for Forsvaret og hele forsvarssektoren, men også for det sivile samfunn.

I begynnelsen av 2022 startet FFI opp denne bloggen. Den skal være en arena hvor våre forskere kan synliggjøre sin kompetanse og delta i den offentlige debatten.

I første omgang vil innleggene dreie seg om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål, men i løpet av året vil ulike forskere blogge om saker som opptar dem.

Innleggene er skrevet av FFI-ansatte og kan både være basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.

Har du forslag til tema for FFIs blogg?

Send e-post

Alle blogginnlegg

Arrangementer

Besøk vår arrangements-side for informasjon om FFI-frokoster eller andre arrangement. Du kan melde deg på, lese sammendrag eller se opptak av tidligere arrangement.   

Podkaster

Ugradert er FFIs egen podkast der vi snakker med FFI-forskere om aktuelle prosjekt eller tema. I Ugradert: Kort forklart forklarer vi et begrep eller tema på max åtte minutter. 

Nyheter

Her har vi samlet våre nyhetsartikler slik at du kan lese siste nytt om hva som rører seg ved  FFI.

Feature-artikler

Våre feature-artikler er langlesninger med mye visuelt materiale der vi går dypere inn i noen bestemte tema.

Kronikker

Våre forskere deltar i en rekke debatter i forskjellige media. Under kronikker har vi samlet kronikker FFI-forskere har skrevet som har blitt publisert i andre media.

Blogg

I begynnelsen av 2022 startet FFI opp en egen blogg. Den skal være en arena hvor våre forskere kan synliggjøre sin kompetanse og delta i den offentlige debatten. Innleggene er skrevet av FFI-ansatte og kan både være basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.