Eksternnotat

Eksternnotat er en kort publikasjon som brukes til dokumentasjon under forskernes arbeid. Det kan være foreløpige resultater, forslag og ideer i forberedende stadier til oppdragsgiver eller andre eksterne mottakere. I tilfeller der det er hensiktsmessig, publiseres disse her.

Ønsker du å fordype deg mer i forskningen vår?

 

Forskningstema

Lær mer om hva FFI forsker på ved å besøke våre temasider. Her har vi samlet informasjon om de mest framtredende temaene vi arbeider med.

Forskningsprosjekt

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke våre prosjektsider.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk våre aktueltsider der vi har samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementer.