Sikkerhetsklarering

Du må kunne sikkerhetsklareres for å jobbe ved FFI.

Mye av informasjonen som behandles i FFI er av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Personer som gis tilgang til denne type informasjon må være til å stole på. Alle som jobber på FFI må derfor sikkerhetsklareres og autoriseres. Når vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju om en stilling, informerer vi derfor om hvilket graderingsnivå som er aktuelt. Graderingsnivåene er Konfidensielt, Hemmelig og Strengt Hemmelig. Ved Nato-klareringer brukes også nivåene Nato Confidential, Nato Secret og Cosmic Top Secret. 

Graderingsnivåene sier først og fremst noe om hva slags type informasjon en ansatt har tilgang til. Vurderingen bak graderingen går på personens pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forbindelse med behandling av slik gradert informasjon. 

Når du skal sikkerhetsklareres, hentes opplysninger om deg fra registre som politiet, Folkeregisteret, og ulike kredittopplysningsregistre. Jo høyere klareringsnivå du må ha, jo flere opplysninger kreves. For klareringsnivå Konfidensielt innhentes for eksempel kun opplysninger om deg. På nivå hemmelig eller høyere innhentes også opplysninger om din familie. 

Saksbehandlingstid

Normalt vil saksbehandlingstiden være mellom to og tre måneder. Klarering av utenlandske statsborgere vil erfaringsmessig ta lenger tid. Lengre saksbehandlingstid kan også forekomme på grunn av kapasitetsmangel, sakens kompleksitet eller om informasjon må innhentes fra andre land.

Dersom vi må hente informasjon fra land som Norge ikke har samarbeidsavtale med, eller hvor det av andre grunner er spesielt vanskelig å innhente nødvendig dokumentasjon, kan dette gjøre saksbehandlingen vanskeligere. I tilfeller hvor behandlingstiden tar flere måneder, opp til ett år, kan en eventuell ansettelse måtte revurderes. 

Relatert innhold

Portrettbilde av Maria
Portrettbilde av Haakon
Portrettbilde av Celine
Benjamin står i fin blå skjorte og ser inn i kamera
Portrettbilde ung kvinnelig sommerstudent
Sommerstudenter spiser is utenfor kantinen på FFI
sommerstudent med robot