Sommerstudentene er på plass!

I to måneder skal 69 studenter være forskere ved FFI.

Sommerstudenter spiser is utenfor kantinen på FFI
Jan Olav Langseth passer på at sommerstudentene får en is i solen utenfor kantinen. Foto: FFI

Heller ikke i år har korona-pandemien satt en stopper for FFIs sommerstudenter. 

– Vi klarte det i fjor og vi skal klare det i år. Det er klart at pandemien gir oss en del begrensninger. Noen studenter har en hjemmekontorløsning, andre veksler på hvor de jobber fra, mens flertallet er fysisk tilstede hele arbeidsperioden, forteller Jan Olav Langseth som jobber mye med sommerstudentene.

I juni har FFI dermed kunnet ta imot 69 studenter fra et titalls studiesteder i Norge. De står klare til å gå løs på en sommerjobb litt utenom det vanlige.

Fra teori til praksis

På FFI jobber over 500 forskere daglig med anvendt forskning for å bidra til Forsvarets operative evne, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. Selv om oppgavene er krevende finnes det alltids noe vi kan sette studenter til. Men her er det ikke snakk om rutinemessig papirarbeid eller rydding og arkivering.

Med sommerjobb hos oss får studentene prøve seg som forskere. Basert på de som søker, plukker vi ut den kompetansen vi trenger i våre prosjekter. Derfor er det mange som ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre før de kommer til Kjeller eller Horten første dag av sommerjobben.

– Studentene gjør en viktig jobb for oss i prosjektene. Samtidig er sommerstudentordningen av betydning i rekrutteringssammenheng, sier Jan Olav. Vi blir kjent med dem og de blir kjent med oss!

Viktige oppgaver

Kjedelig blir det ikke! Vi tar studentene rett inn i kjernen av forskningen ved FFI. I år skal flere av dem blant annet hjelpe til med å gjøre vår robothund Freke i stand til å forlate et ubemannet kjøretøy, forstå omgivelsene og kanskje til og med gjøre enkle oppgaver. Andre skal studere økonomiske maktmidler og se på hvordan verdens stormakter bruker dette for å fremme sin innflytelse.

Også FFIs forskningsaktiviteter innen droner, flysimulatorer, ubemannede bakkekjøretøy, maritime operasjoner, analyser, kampfly, simuleringer og IKT vil få uvurderlig bistand fra dyktige studenter i sommerjobb i månedene fremover.

Vi gleder oss til å komme tilbake over sommeren for å vise dere noe av det spennende de har holdt på med. Kanskje finner vi også ut hvordan det kan ha seg at én av sommerstudentene befinner seg i Berlin?

Mer innhold knyttet til sommerjobb ved FFI

Sommerstudenter spiser is utenfor kantinen på FFI
sommerstudent med robot