Feature-artikler

Våre feature-artikler er langlesninger med utstrakt bruk av ulike visuelle virkemidler. 

Dagens forskning ved FFI er ofte resultat av mange tiår med utvikling, testing og forbedring. Noen ganger er det derfor fint å kunne gå litt i dybden og fortelle historien bak et produkt eller forskningstema. 

På denne siden finner du våre feature-artikler. Dette er langlesningsaker der vi ved hjelp av bilder og video sær nærmere på et produkt eller tema.

Har du forslag om noe vi kan lage feature-artikkel om?

Send e-post

Alle feature-artikler

Vil du lese mer om forskningen ved FFI?

Arrangementer

Besøk vår arrangements-side, så får du vite mer om FFI-frokoster eller andre arrangement. Du kan melde deg på, lese sammendrag eller se opptak av tidligere arrangement.  

Podkaster

Ugradert er FFIs egen podkast. Her snakker vi forskerne våre om aktuelle prosjekter og tema. Lytt når du vil: Her kan du fordype deg i en rekke saker som berører fagområdene våre. Ugradert: Kort forklart gir deg derimot en rask innføring i begreper og forskning. Her er innslagene aldri mer enn åtte til ti minutter lange.

Nyheter

Vi samler nyhetsartiklene våre kronologisk, slik at du fort får oversikt over hva som rører seg ved FFI akkurat nå. Nyheter fra FFI handler både om nye rapporter, intervjuer med forskere om aktuelle temaer og ulike teknologiske emner. Vi publiserer også mange intervjuer med forskere og med våre egne sommerstudenter.

Feature-artikler

Feature-artiklene våre er langlesninger med mye bildemateriale. Der går vi dypere inn i store temaer og FFI-prosjekter. Siden starten i 1946 har FFIs medarbeidere jobbet med en rekke små og store nyvinninger. Her forteller vi for eksempel historien om den autonome ubåten Hugin. Du kan lese mer om missilutviklingen FFI har stått i spissen for, fra Terne til Penguin og nå Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM). Dette er bare eksempler på produkter hvor instituttets rolle har vært sentral. Artiklene her skal på en lettfattelig måte sette temaer inn i en større sammenheng enn vi får plass til i de alminnelige nyhetsartiklene.

Kronikker

Forskere våre deltar i en rekke debatter i ulike media. Under kronikker har vi samlet kronikker FFI-forskere har skrevet som har blitt publisert i andre media.

Blogg

FFI har sin egen blogg. Den er en arena hvor forskerne våre kan gjøre kompetansen sin synlig, og delta mer i den offentlige debatten. Innleggene er skrevet av FFI-medarbeidere. De er både basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.