Tema

Ved FFI forsker vi på mye forskjellig, men noen tema går likevel ofte igjen. Disse temaene tydeliggjør trekkene i moderne militær virksomhet, og vi har derfor samlet informasjon om de mest fremtredende av dem.