Prototypverkstedet på FFI lager kompliserte mekaniske deler fra bunn av. De gjør hele prosessen fra A til Å - fra konseptutvikling til ferdig produkt i samarbeid med kunden.