Produktutvikling

PTV leverer produktutvikling fra idefase og helt frem til validert produkt.

Vi har bred erfaring i utvikling og produksjon av systemer som undervannsfartøyer og –systemer, landbaserte kjøretøyer og satellitt og romapplikasjoner.
PTV utvikler mekaniske komponenter og systemer, og jobber tett sammen med sine oppdragsgivere

Våre dyktige utviklere og mekanikere leverer:

  • Konsept- og mulighetsstudier
  • Design og avanserte analyser (FEM)
  • Produksjon av prototyper og pilotserier
  • Oppmåling og kvalitetskontroll
  • Additiv produksjon (3d-printing) i plast og metaller
  • Verifikasjon bl.a. med bruk av vår miljølab for eksempelvis sjokk-, vibrasjon- og klimatesting