Forsvarets forsknings­institutt

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon. Med høyteknologisk kompetanse og militær og politisk innsikt bidrar vi til Forsvarets operative evne, til Forsvarets langtidsplanlegging så vel som til norsk forsvarsindustris konkurransekraft. Vi skal kort sagt tilføre hele sektoren kunnskapen den behøver for å møte nåværende og framtidige utfordringer.

I FFI driver vi anvendt forskning i et bredt faglig spekter, og hvert prosjekt har klare praktiske formål. Arbeidet vårt omfatter alt fra analyse av Forsvarets oppgaver, den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivilsamfunnets sikkerhetsutfordringer – til råd rundt anskaffelse og bruk av militært materiell. Dette omfatter også utvikling av nye løsninger. 

Vi samarbeider tett med Forsvaret, Forsvarsdepartementet, andre departementer og etater, industrien og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi er budsjettmessig fristilt fra resten av Forsvaret, og prosjektene finansieres og gjennomføres i løpende samhandling med oppdragsgiverne. 

Årsrapport for 2023

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i 2023 levert forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som har bidratt til et relevant og effektivt forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. 

Årsrapporter

FFI fyller 75 år

Da FFI ble etablert i 1946 var det i erkjennelse av at teknologi spilte en viktig rolle for utfallet av andre verdenskrig. Og at det norske forsvaret måtte bygges opp igjen med moderne våpen. Det nye instituttet ble gitt tre hovedmål. Det skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, modernisering av industrien og modernisering av det vitenskapelige miljøet i Norge. 

Gå til jubileumsside
Illustrasjonsfoto. Hender som holder strategibrosjyre

Styringsdokumenter

Flere ulike dokumenter ligger til grunn for virksomhetsstyringen av FFI. Her kan du laste ned både FDs instruks for FFI og tildelingsbrevet. I tillegg finner du vedtekter, overordnet strategi og noen av våre andre strategdokumenter.

Styringsdokumenter

Samarbeid

Som et stort, tverrfaglig forskningsinstitutt, samarbeider FFI med mange aktører nasjonalt og internasjonalt.

Forsvarsdepartementet og underliggende etater er våre hovedoppdragsgivere. Men vi har utstrakt samarbeid med mange andre aktører også, deriblant:

  • andre departementer og etater
  • universiteter og høgskoler - i inn- og utland
  • Nato Science and Technology Organization
  • European Defence Agency
  • Flere andre land gjennom samarbeidsavtaler

 

Les mer om samarbeid

Våre verdier

Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig.

Illustrasjonsbilde for nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Meld deg på FFIs nyhetsbrev og hold deg oppdatert på forskningsfaglig nytt fra oss! 

Ved å melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev får du invitasjoner til våre arrangementer og forskningsfaglig informasjon. Nyhetsbrevene inneholder nyheter fra hele bredden i forskningen vår.
 

Meld deg på