Styringsdokumenter

Her finner du ulike dokumenter som ligger til grunn for virksomhetsstyringen av FFI.

Instituttets overordnede strategi er forankret i FFIs vedtekter. Enhver strategi oppstår på grunnlag av tidligere strategier og er under påvirkning av ytre føringer og utfordringer.

Andre strategier og handlingsplaner

FFI har også egne strategier innen utvalgte områder, deriblant innen samfunnssikkerhet og CBRNE. Vi lager også en forskningsplan som gir retning for vår satsing på forskning og teknologiutvikling.

 

Plan for likestilling, mangfold og inkludering

Her ved FFI skal vi ha en inkluderende kultur og et arbeidsmiljø med nullvisjon for mobbing og seksuell trakassering. FFI skal arbeide for likestilling i tråd med lovkrav, politiske føringer og samfunnets forventninger. Men dette er bare et absolutt minimum. 

Ved FFI skal vi gjøre mer for å styrke likestilling og mangfold. Arbeidet for likestilling, mangfold og inkludering er avgjørende for at vi skal nå våre mål, og er en hovedfaktor for suksess.

FFI skal arbeide for et bredt mangfold som representerer befolkningen gjennom målrettet rekruttering og tilrettelegging for at medarbeidere trives og blir værende. Dette er helt avgjørende for å møte framtidens kompetansebehov ved FFI.

Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ved FFI (pdf)