Våre tjenester

Vår forskning er såkalt anvendt forskning; altså alltid rettet mot bestemte praktiske mål. Det betyr kort sagt at vi gjennom rådgiving, analyser og utvikling av teknologi setter Forsvaret og sivile samfunnsinstitusjoner i stand til å trygge landet vårt på nye og mer effektive måter.

Send oss en epost

Oppdragsforskning

FFIs forskningsaktivitet er oppdragsfinansiert. Vår fremste oppdragsgiver er Forsvaret og forsvarssektoren, men vi løser også mange store og små oppgaver for andre.

Rådgiving

Vi gir et bredt spekter av forskningsbaserte råd og anbefalinger til forsvarssektoren og til offentlige og private aktører, blant annet innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Analyser

Ved FFI gjør vi mange ulike analyser til ulike formål. For oss er analyser et viktig verktøy som ofte inngår i mange av leveransene våre, enten det er rådgiving eller teknologiutvikling.

Beredskapslaboratorium

FFIs beredskapslaboratorium er det eneste i Norge som har fasiliteter og metoder til å håndtere og analysere prøver med innhold av ekstremt giftige kjemikalier, patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver.

Produktutvikling, test og verifikasjon (PTV)

FFIs Prototypverksted har lang erfaring med utvikling av komponenter til bruk i krevende oppgaver i undervanns- og overflatefartøyer, landbaserte kjøretøyer, fly og raketter.

ICE worx – innovasjonssenter

ICE worx er et innovasjonssenter som skal stimulere til bedre samarbeid i forsvarssektoren, samt fremme utvikling og bruk av mer effektive verktøy og prosesser. Slik skal senteret bidra til bedre materiell og teknologiske løsninger for Forsvaret.

Forskningsfartøy

Forskningsskipet «H.U. Sverdrup II» er i bruk av forskere året rundt. Skipet er oppkalt opp etter den kjente norske oseanografen og meteorologen Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957). 

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar