Våre tjenester

Vår forskning er såkalt anvendt forskning; altså alltid rettet mot bestemte praktiske mål. Det betyr kort sagt at vi gjennom rådgiving, analyser og utvikling av teknologi setter Forsvaret og sivile samfunnsinstitusjoner i stand til å trygge landet vårt på nye og mer effektive måter.

Send oss en epost

Oppdragsforskning

FFIs forskningsaktivitet er oppdragsfinansiert. Vår fremste oppdragsgiver er Forsvaret og forsvarssektoren, men vi løser også mange store og små oppgaver for andre.

Rådgiving

FFI har en viktig rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse. Vi gir også råd til offentlige og private aktører.

Analyser – et viktig verktøy i FFIs leveranser

FFI utfører et spekter av analyser som omhandler Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, men også laboratorieanalyser av ulike prøver, simuleringer og modelleringer.

Beredskapslaboratorium – FFI analyserer farlige stoffer

FFIs beredskapslaboratorium er det eneste i Norge som har fasiliteter og metoder til å håndtere og analysere prøver med innhold av ekstremt giftige kjemikalier, patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver.

PTV – FFIs enhet for produktutvikling, test og verifikasjon

FFIs Prototypverksted har lang erfaring med utvikling av komponenter til bruk i krevende oppgaver i undervanns- og overflatefartøyer, landbaserte kjøretøyer, fly og raketter.

ICE worx – innovasjonssenter

ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap.

Forskningfartøyet «H.U. Sverdrup II»

Forskningsskipet «H.U. Sverdrup II» er i bruk av forskere året rundt. Skipet er oppkalt opp etter den kjente norske oseanografen og meteorologen Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957). 

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar