FFI-fakta

FFI-fakta er tosidig eller firesidig faktainformasjon fra FFI-prosjekter, og omtaler et fagområde eller et prosjektarbeid.
 
Faktaarkene formidler forskningsområder og -resultater til instituttets målgrupper og samarbeidspartnere. 
Har du spørsmål? Send oss en epost