ICE worx – FFIs senter for innovasjon

ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap.

Vil du samarbeide med ICE worx?

ICE worx er et innovasjonssenter underlagt FFIs avdeling Innovasjon og industriutvikling. Oppdragsgivere er blant andre Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsmateriell og ulike industriaktører.

Utviklingen av ny teknologi går raskere enn noen gang. Kombinasjonen av nye mulige anvendelser følger en eksponentiell utvikling. Dette skaper disruptive endringer som får konsekvenser for enkeltpersoner, næringsliv og totalforsvaret.

For Forsvaret betyr dette at fremtidens trusler og trusselaktører blir stadig mer uforutsigbare. Selv når teknologien er modnet må den tilpasses Forsvarets behov. Dette inkluderer krav til informasjonssikkerhet, robusthet og interoperabilitet med eksisterende teknologiarv og allierte. Dette gjør at ny teknologi må testes sammen med materiellet, organisasjonen og infrastrukturen man allerede har.

Hva vil vi?

ICE worx skal utvikle innovative konsepter og etablere demonstratorer, basert på nye ideer og solid kunnskap. Konseptutviklingen gjøres sammen med forskere, industri og Forsvaret, for å raskere realisere et enda mer effektivt forsvar. 

Vår metode

At brukermiljøer i Forsvaret tidlig eksponeres for teknologi og prototyper har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og relevante løsninger.

Derfor er det etablert egne fysiske innovasjonsarenaer. Her får Forsvaret drive målrettet uttesting av ny teknologi, sammen med industri. Disse innovasjonsarenaene er plassert nært til operative brukere og er utstyrt med IKT-infrastruktur som understøtter samarbeidet med både forskere og industri. 

Les mer om våre innovasjonsarenaer

Kontakt ICE worx

Vi har eget kontaktskjema for henvendelser fra industrien. Har du andre henvendelser kan du sende oss en epost.

Det må påregnes inntil 2 ukers behandlingstid på henvendelser via både kontaktskjemaet og epost.

Relevante nyheter

Soldat sitter i snøhule med en liten datamskin foran seg. Han har buff foran ansiktet. I åpningen står en kikkert på stativ.
Det norske og amerikanske flagget henges side om side inne i en hall.
To militærkledde sitter med PC og radioutstyr på en fjellknaus i høstlandskap
Direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge og FFI-direktør Kenneth Ruud utveksler håndtrykk i toppen av en mast. Strålende blå himmel og norsk vinterlandskap i bakgrunnen.
Illustrasjon av et militært senario med mye ny teknologi
Drone tar av i vinterlandskap under Arctic warrior experiment på Rena januar 2023.
Gruppebilde av ansatte ved Produktutvikling, test og verifikasjon