ICE worx – FFIs senter for innovasjon

ICE worx er et innovasjonssenter som skal stimulere til bedre samarbeid i forsvarssektoren, samt fremme utvikling og bruk av mer effektive verktøy og prosesser. Slik skal senteret bidra til bedre materiell og teknologiske løsninger for Forsvaret. 

Kontaktskjema for henvendelser fra industrien

Vi har etablert et senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering for forsvarssektoren. Senteret organiserer aktører, og utvikler verktøy og prosesser som støtter hurtig problemløsning basert på tilgjengelig kommersiell og militær teknologi.

Målet er primært å utvikle nye teknologiske løsninger og materiell som Forsvaret trenger, men også å videreutvikle arenaer og nettverk der brukere, forskere og industrien jobber sammen om å utvikle og eksperimentere med eksisterende og ny teknologi.

Test og eksperimentering i laboratoriefasiliteter og i felt står sentralt, og det legges opp til tidlig eksponering av teknologi og prototyper for relevante brukermiljøer. Dette har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og relevante løsninger.

Senteret skal også bidra til FFIs arbeid med å videreutvikle industrisamarbeidet til å omfatte militære og sivile industriaktører med relevant kompetanse eller teknologi for Forsvaret.

Oppdragsgiver: FFI, Forsvaret, Forsvarsmateriell og industriaktører

Avdeling: Innovasjon og industriutvikling

Ansvarlig: Forskningsleder Jens Inge Hyndøy

Kontakt ICE worx

Vi har eget kontaktskjema for henvendelser fra industrien. Har du andre henvendelser kan du sende oss en epost.

ICEWORX_Logo