Vil ha norsk industri på lag med spesialsoldater

Operasjoner i arktiske strøk stiller ekstreme krav til spesialsoldaters utstyr og bekledning. Nå får norsk og alliert industri muligheten til å vise sine innovasjoner. Vil du demonstrere og teste din løsning med spesialstyrker fra USA, Norge og andre nære allierte?

To soldater i vinterbekledning monterer utstyr i vinterlandskap
Foto: Forsvaret

Med Støtte fra FFI gjennomfører Forsvarets spesialstyrker Arctic Warrior Experiments (AWE) i januar 2025. Dette er en arena der Forsvaret og FFI inviterer bedrifter til å komme med innovative løsninger for å styrke egne og allierte soldaters evne til å operere i et røft, arktisk klima. På AWE 2023 deltok en rekke allierte nasjoner i tillegg til industri fra Norge, USA og andre land i Europa. 

Arktisk klima byr på flere utfordringer under militære operasjoner. Ekstrem kulde, lange mørkeperioder og skiftende vær er eksempler på dette. Og det er derfor Forsvaret ønsker å se på tekniske løsninger som kan nyttes av norske og allierte spesialsoldater.

Arrangementet vil arrangeres i samarbeid med US Special Operations Command (USSOCOM) i januar neste år. Påmeldingsfristen er 25. juli. Informasjon på engelsk og lenke til industripåmelding finner du her: Arctic Warrior Experiment 2025.