Analyser

Ved FFI gjør vi mange ulike analyser til ulike formål. For oss er analyser et viktig verktøy som ofte inngår i mange av leveransene våre, enten det er rådgiving eller teknologiutvikling.

Vi utfører et spekter av analyser som omhandler Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og sammenhengen mellom disse. Vi gjør også laboratorieanalyser av ulike prøver, og i mange analyser benytter vi oss også av simulering og modellering.

Forsvaret er vår største oppdragsgiver, men vi gjør mange ulike analyser også for mindre bedrifter og andre sivile aktører. Har du et analyseoppdrag du lurer på om FFI kan løse, ta kontakt!