Lær mer om al-Qaida på 35 minutter

Mange har misforstått hva slag organisasjon al-Qaida er, mener seniorforsker Anne Stenersen ved FFI.

Internasjonal terror var bare et midlertidig virkemiddel for al-Qaida, ikke et mål i seg selv, mener Anne Stenersen.

Tirsdag denne uken var forskere fra FFI igjen på plass i Oslo Militære Samfund for å dele av sin kunnskap.

I videocasten over kan du høre seniorforsker Anne Stenersens analyse av al-Qaidas opprinnelse, og hvor gruppen står i dag.

 Foredraget er blant annet basert på Stenersen bok Al-Qaida in Afghanistan og den ferske artikkelen Thirty Years after its Foundation – Where is al-Qaida Going?, som nylig ble publisert i Perspectives on terrorism.

Viktig kunnskap

FFI har forsket på terrorisme siden 1999 gjennom de såkalte TERRA-prosjektene. TERRA er en forkortelse for «terrorisme og asymmetrisk krigføring». Målet med forskningen er å vite mer om hvilke trusler Forsvaret og Norge kan møte.

– I år har Vest-Europa igjen blitt rammet av flere dødelige terrorangrep, blant annet i Spania og Storbritannia. Dette viser at det fortsatt er et stort behov for å forstå den ideologien og de nettverkene som disse angrepene springer ut av, sa avdelingssjef Janet Blatny da hun åpnet forumet.

– Jeg har studert jihadistisk terror i Europa i 15 år. Aldri har det vært større avstand mellom hvordan jeg oppfatter trusselen, og hvordan folk flest eller media oppfatter trusselen, sier Petter Nesser.
Brynjar Lia, professor ved UiO.