Utvidet sammendrag

Først i alle rapporter finner du et sammendrag. Men for noen rapporter lager vi et frittstående, utvidet sammendrag. Ved å lese et utvidet sammendrag får du god innsikt i hva rapporten handler om og hva som er de viktigste funnene eller rådene. Du får også enkel tilgang til hovedrapporten gjennom lenke og QR-kode.

Bestill papirversjon

Ønsker du å fordype deg mer i forskningen vår?

 

Forskningstema

Lær mer om hva FFI forsker på ved å besøke våre temasider. Her har vi samlet informasjon om de mest framtredende temaene vi arbeider med.

Forskningsprosjekt

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke våre prosjektsider.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk våre aktueltsider der vi har samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementer.