Strategiske forsvarsanalyser

Hvordan kan FFI gi forsvarsledelsen et bedre grep på Forsvarets strategiske utvikling?

Fakta om prosjektet

Sikkerhetspolitiske endringer og en rask teknologisk utvikling påvirker hvordan Forsvaret best bør organiseres. Samtidig er Forsvaret en kompleks organisasjon som i liten grad har forutsetning for raske endringer. I en slik situasjon er helhetlige og fremsynte strategiske veivalg avgjørende, men det krever at Forsvarets ledelse har et solid beslutningsgrunnlag.

FFI har i flere år støttet Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging med strukturanalyser og kostnadsanalyser. Med opprettelsen av prosjektet strategiske forsvarsanalyser samler vi kunnskap og forskningsresultater fra hele instituttet. Slik er FFIs helhetlige analysekapasitet og evne til strategisk rådgivning til forsvarsledelsen styrket.

Forsvarsanalysen

Prosjektets hovedprodukt vil være et årlig råd om Forsvarets videre utvikling i form av en helhetlig, gradert rapport. Hovedelementene vil være en sammenstilling og vurdering av balansen mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tillegg vil rapporten inneholde en risikoanalyse og gjøre dypdykk innen utvalgte områder, blant annet scenariogrunnlaget for langtidsplanlegging og alternative operasjonskonsepter.

Forsvarsanalysen vil også utgis i en ugradert versjon.

Relevante publikasjoner

Vitenskapelige rapporter og artikler