Tema

Langtidsplanlegging

Forsvaret skal og må planlegge for situasjonar som kanskje aldri oppstår. Jo lengre tidshorisont, jo mindre sikre er vi på kva utfordringar som møter oss.

Samstundes gjer Forsvaret store og langsiktige investeringar i fly, skip, ubåtar og landbasert utstyr. FFI er ein viktig medspelar både før og under innføring av nye system og våpen.

FFI har ei viktig rolle i å samanlikne og kalkulere nytteverdien av ulike investeringar over tid. Målet er å gjere Forsvaret i stand til å møte framtida med dei rette føresetnadene og stridsmidla. FFI er spesielt innretta på å bidra til det norske totalforsvaret, i form av både scenario og frie innspel basert på eiga forsking. 

Prosjekt

Relevante vitskaplege publikasjonar

Relatert innhald

Redaksjonelt innhald relatert til langtidsplanlegging.

Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
Pressefoto fra den russiske og hviterussiske øvelsen Zapad-2021 i september 2021.
Soldater fra Sogn HV område i HV-02 på øvelse i Oslo
KNM Maud og KNM Thor Heyerdahl under øvelse TG 21-2 i Nord Norge 2021. KNM Maud støtter fregatten KNM Thor Heyerdahl med etterforsyning av drivstoff - RAS (Replenishment at Sea).
Soldater på snøscooter og cv-90 panservogner i kolonne i tett snøvær.
FFI-forskere viser frem boken «Våpenvirkninger»
Utsyn - FFIs forsknings- og utviklingsplan 2021-2024
Rekrutter øver på sluttet orden.
KNM Maud's første oppdrag, å transportere matriell for Hæren og Luftforsvaret. // HNoMS Maud's first task, transport materials for both the Norwegian army and airforce. KNM Maud's første oppdrag, å transportere matriell for Hæren og Luftforsvaret.