Soldat ser ut over norsk landskap. Fregatter, missiler, droner, ubåd, tanks og annet forsvarsmateriell er synlig i landskapet. Illustrasjon.
Tema

Langtidsplanlegging

Forsvaret skal og må planlegge for situasjonar som kanskje aldri oppstår. Jo lengre tidshorisont, jo mindre sikre er vi på kva utfordringar som møter oss.

Samstundes gjer Forsvaret store og langsiktige investeringar i fly, skip, ubåtar og landbasert utstyr. FFI er ein viktig medspelar både før og under innføring av nye system og våpen.

FFI har ei viktig rolle i å samanlikne og kalkulere nytteverdien av ulike investeringar over tid. Målet er å gjere Forsvaret i stand til å møte framtida med dei rette føresetnadene og stridsmidla. FFI er spesielt innretta på å bidra til det norske totalforsvaret, i form av både scenario og frie innspel basert på eiga forsking. 

Prosjekt

Relevante vitskaplege publikasjonar

Relatert innhald

Redaksjonelt innhald relatert til langtidsplanlegging.

soldat i kamuflasje ligger i norsk lyng og speider med kikkert
to jagerfly i luften sett ovenifra
En eldre mann avduker en stor plakat i glass og ramme mens andre står rundt og klapper
Tre eldre mennesker, to menn og en kvinne, oppstilt i en korridor
portrettbilde av Sverre Kvalvik
Portrettbilde av FFI-forsker Alexander Beadle
Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
Portrettbilde av FFI-forsker Alexander Beadle
Pressefoto fra den russiske og hviterussiske øvelsen Zapad-2021 i september 2021.