Soldat ser ut over norsk landskap. Fregatter, missiler, droner, ubåd, tanks og annet forsvarsmateriell er synlig i landskapet. Illustrasjon.
Tema

Langtidsplanlegging

Forsvaret skal og må planlegge for situasjonar som kanskje aldri oppstår. Jo lengre tidshorisont, jo mindre sikre er vi på kva utfordringar som møter oss.

Samstundes gjer Forsvaret store og langsiktige investeringar i fly, skip, ubåtar og landbasert utstyr. FFI er ein viktig medspelar både før og under innføring av nye system og våpen.

FFI har ei viktig rolle i å samanlikne og kalkulere nytteverdien av ulike investeringar over tid. Målet er å gjere Forsvaret i stand til å møte framtida med dei rette føresetnadene og stridsmidla. FFI er spesielt innretta på å bidra til det norske totalforsvaret, i form av både scenario og frie innspel basert på eiga forsking. 

Prosjekt

Relevante vitskaplege publikasjonar

Relatert innhald

Redaksjonelt innhald relatert til langtidsplanlegging.

Kinesiske og amerikanske flagg med sjakkbrikker på et kart over Sør-Kina havet. Bildet skal symboliserer konflikten om kontrollen over området.
En mann sitter ved skrivebordet foran pcen og ser mot kamera
to menn i dress som sitter ved et bord
soldat i kamuflasje ligger i norsk lyng og speider med kikkert
to jagerfly i luften sett ovenifra
En eldre mann avduker en stor plakat i glass og ramme mens andre står rundt og klapper
Tre eldre mennesker, to menn og en kvinne, oppstilt i en korridor
portrettbilde av Sverre Kvalvik