Virkemidler i russisk sikkerhetspolitikk

Hvordan skal vi forholde oss til Russland militært?

Militærmakten er blitt et stadig viktigere virkemiddel i russisk utenrikspolitikk, alene eller i kombinasjon med andre sikkerhetspolitiske virkemidler. Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina er et tydelig signal om at Russland er villig til å bruke sine militære maktmidler overfor militært svakere naboland. På samme måte signaliserte den russiske intervensjonen i Syria høsten 2015 at Russland har både evne og vilje til å bruke militærmakt for å fremme sine interesser i andre deler av verden.

Forsvaret og norske myndigheter har derfor behov for kunnskap om utviklingen i russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer denne vil kunne innebære for Norge og Nato i årene som kommer. FFIs russlandsprosjekt understøtter norsk forsvarsplanlegging ved å frembringe forskningsbasert kunnskap om Russland som militær og sikkerhetspolitisk aktør.

I tidligere russlandsprosjekt har vi studert den strukturelle omleggingen og materielle moderniseringen av det russiske forsvaret siden 2008 og russisk tenkning rundt militærmaktens anvendelse. I dette prosjektet vil vi se på hvordan Russland tilpasser sin sikkerhetspolitiske virkemiddelbruk til forskjellige situasjoner og mål, i og utenfor det post-sovjetiske området, og hvordan ulike virkemidler kombineres. I tillegg vil vi videreføre FFIs forskning på temaer som russisk forsvarsøkonomi, forsvarsindustri og militærteknologi.

Soldat ser ut over norsk landskap. Fregatter, missiler, droner, ubåd, tanks og annet forsvarsmateriell er synlig i landskapet. Illustrasjon.
Tema

Langtidsplanlegging

FFI støtter den løpende langtidsplanleggingen i forsvarssektoren.
Har du spørsmål om prosjektet?
Send epost

Våre forskere på prosjektet

Miljøet har gjennom mange år bygd opp en kompetanse på internasjonalt nivå når det gjelder Russlands forsvars- og sikkerhetspolitikk, særlig i nordområdene.

Passbilde av Kristian. Foto

Kristian Åtland

Seniorforsker (B.A., M.A., PhD)
Portrettbilde av Tor Bukkvoll

Tor Bukkvoll

Sjefsforsker (B.A., M.A., PhD)

Relatert innhold

To soldater i vinterlandskap. I bakgrunnen ser du en artillerikanon i skuddøyeblikket. Det kommer flammer ut av munningen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i uniform står foran en sort FFI roll-up og snakker
Sørgende ungdommer holder hånden til hjertet mens den Ukrainske nasjonalsangen spilles i en begravelse.
Portrettbilde av Tor Bukkvoll
Passbilde av Kristian. Foto
Jente holder Ukrainsk flagg. Unger og tenåringer klatrer på en beslaglagt Russisk stridsvogn som er utstilt på gaten i Kiev.
Passbilde av Kristian. Foto
blue digital binary data on computer screen. Close-up shallow DOF
Passbilde av Kristian. Foto

Relevante publikasjoner