Virkemidler i russisk sikkerhetspolitikk

Hvordan skal vi forholde oss til Russland militært?

Militærmakten er blitt et stadig viktigere virkemiddel i russisk utenrikspolitikk, alene eller i kombinasjon med andre sikkerhetspolitiske virkemidler. Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina er et tydelig signal om at Russland er villig til å bruke sine militære maktmidler overfor militært svakere naboland. På samme måte signaliserte den russiske intervensjonen i Syria høsten 2015 at Russland har både evne og vilje til å bruke militærmakt for å fremme sine interesser i andre deler av verden.

Forsvaret og norske myndigheter har derfor behov for kunnskap om utviklingen i russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer denne vil kunne innebære for Norge og Nato i årene som kommer. FFIs russlandsprosjekt understøtter norsk forsvarsplanlegging ved å frembringe forskningsbasert kunnskap om Russland som militær og sikkerhetspolitisk aktør.

I tidligere russlandsprosjekt har vi studert den strukturelle omleggingen og materielle moderniseringen av det russiske forsvaret siden 2008 og russisk tenkning rundt militærmaktens anvendelse. I dette prosjektet vil vi se på hvordan Russland tilpasser sin sikkerhetspolitiske virkemiddelbruk til forskjellige situasjoner og mål, i og utenfor det post-sovjetiske området, og hvordan ulike virkemidler kombineres. I tillegg vil vi videreføre FFIs forskning på temaer som russisk forsvarsøkonomi, forsvarsindustri og militærteknologi.

Soldat ser ut over norsk landskap. Fregatter, missiler, droner, ubåd, tanks og annet forsvarsmateriell er synlig i landskapet. Illustrasjon.
Tema

Langtidsplanlegging

FFI støtter den løpende langtidsplanleggingen i forsvarssektoren.
Har du spørsmål om prosjektet?
Send epost

Våre forskere på prosjektet

Miljøet har gjennom mange år bygd opp en kompetanse på internasjonalt nivå når det gjelder Russlands forsvars- og sikkerhetspolitikk, særlig i nordområdene.

Passbilde av Kristian. Foto

Kristian Åtland

Seniorforsker (B.A., M.A., PhD)
Portrettbilde av Tor Bukkvoll

Tor Bukkvoll

Sjefsforsker (B.A., M.A., PhD)

Relatert innhold

Sørgende ungdommer holder hånden til hjertet mens den Ukrainske nasjonalsangen spilles i en begravelse.
Portrettbilde av Tor Bukkvoll
Passbilde av Kristian. Foto
Jente holder Ukrainsk flagg. Unger og tenåringer klatrer på en beslaglagt Russisk stridsvogn som er utstilt på gaten i Kiev.
Passbilde av Kristian. Foto
blue digital binary data on computer screen. Close-up shallow DOF
Passbilde av Kristian. Foto
The European and Ukrainian flags
People look at the gutted remains of Russian military vehicles on a road in the town of Bucha, close to the capital Kyiv, Ukraine, Tuesday, March 1, 2022

Relevante publikasjoner