Strategiske analyser og fellessystemer

Dette er en bredt anlagt forskningsavdeling, hvor forskningen skjer i prosjekter fordelt på fem områder. Til sammen skal disse områdene dekke tre hovedmål:

 • Vi skal for det første skape sammenheng mellom Forsvarets oppgaver, struktur, operative evne og økonomi.
  Dette handler kort sagt om å støtte Forsvarets langtidsplanlegging. I dette arbeidet bruker vi kompetanse og resultater fra en rekke fagområder, eksempelvis globale trendstudier, russlandsforskning, operasjonsanalyse og forsvarsøkonomi. 
   
 • Vi skal også styrke Forsvarets grep på det digitale og elektromagnetiske feltet.
  Denne type operasjoner er en stadig viktigere del av militær virksomhet. Vi skal styrke Forsvaret på feltet gjennom å kombinere dyp teknologisk kunnskap og kompetanse på helhetlig planlegging.
   
 • I tillegg skal vi være en aktiv støtte for FFIs rådgivingsfunksjon.
  Her vil de fem forskningsområdene og deres ledelse ha en sentral rolle. 

Avdelingens fem forskningsområder

Cybersikkerhet og -operasjoner

Arbeider med utviklingen av norsk cyberkapasitet, herunder teknologiutvikling og trender, fremtidens sårbarheter og trusler, og kryptologi.

Elektromagnetiske operasjoner

Omfatter både offensive og defensive operasjoner samt støttetiltak innenfor elektronisk krigføring (EK).

Forsvarsmodellering

Dekker studier av Russland, globale trender, simulering og trening, og sammenhengene mellom Forsvarets oppgaver, struktur og operative evne (forsvarsanalyse).

Forsvarsøkonomi

Omfatter analyser av kostnader, effektiv ressursbruk, logistikk samt personell og kompetanse og gjør oss i stand til å se på balansen mellom Forsvarets struktur og økonomi. 

Operativ informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Er rettet inn mot Forsvarets systemer for kommando, kontroll, kommunikasjon og informasjon (Forsvarets kampnære IKT-løsninger).

Kontakt

Bildet viser forskningsdirektør Espen Skjelland - avdeling Strategiske analyser og fellessystemer
Espen Skjelland
forskningsdirektør
63 80 77 00
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30