Avdeling Strategiske analyser og fellessystemer

Dette er en bredt anlagt forskningsavdeling. Forskningen skjer i prosjekter, fordelt på fem områder som til sammen skal de dekke tre hovedmål:

  1. For det første skal vi skape sammenheng mellom Forsvarets oppgaver, struktur, operative evne og økonomi. Dette handler om å støtte Forsvarets langtidsplanlegging. I dette arbeidet bruker vi kompetanse og resultater fra en rekke fagområder, eksempelvis globale trendstudier, russlandsforskning, operasjonsanalyse og forsvarsøkonomi.  
     
  2. Vi skal dernest styrke Forsvarets grep på det digitale og elektromagnetiske feltet. Denne typen operasjoner er en stadig viktigere del av militær virksomhet. Vi skal styrke Forsvaret på feltet gjennom å kombinere dyp teknologisk kunnskap og kompetanse på helhetlig planlegging. 
     
  3. For det tredje skal vi være en aktiv støtte for FFIs rådgivingsfunksjon. Her vil de fem forskningsområdene og deres ledelse ha en sentral rolle. 
     

Avdelingens fem forskningsområder

Cybersikkerhet og -operasjoner

Arbeider med utviklingen av norsk cyberkapasitet. Det inkluderer teknologiutvikling og trender, framtidens sårbarheter og trusler og kryptologi.

Elektromagnetiske operasjoner

Området omfatter både offensive og defensive operasjoner, samt støttetiltak innenfor elektronisk krigføring (EK).

Forsvarsmodellering

Dette området dekker studier av Russland, globale trender, simulering og trening, og sammenhengene mellom Forsvarets oppgaver, struktur og operative evne (forsvarsanalyse).

Forsvarsøkonomi

På dette området lages det analyser av kostnader. Vi ser på effektiv ressursbruk, logistikk samt personell og kompetanse. Det gjør oss i stand til å se på balansen mellom Forsvarets struktur og økonomi. 

Operativ informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Området er rettet inn mot Forsvarets systemer for kommando, kontroll, kommunikasjon og informasjon (Forsvarets kampnære IKT-løsninger).

Kontakt

Portrettbilde mann
Espen Skjelland
forskningsdirektør
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
66 93 49 22 / 99 38 71 30

FFIs forskningsavdelinger