Avdeling Sensor- og overvåkingssystemer

To faktorer er avgjørende for presisjonen og tempoet i alle typer operasjoner. De to er situasjonsforståelse og et oppdatert operasjonelt bilde. Overvåkingssystemer kan gi denne informasjonen.

Avdelingen arbeider med sensorer, plattformer og overvåkingssystemer. Arbeidet spenner fra havets bunn til verdensrommet. Data og informasjon som samles inn skal forvaltes og analyseres. Utviklingen gir sensorer med lengre rekkevidde, høyere presisjon og bedre deteksjonsevne.

Nye plattformer er blant annet satellitter og ubemannede systemer. De gir økt dekning og utholdenhet. Vi kan nå gjennomgå store mengder data nøyaktig og effektivt, takket være framskrittene innenfor dataprosessering, kunstig intelligens og automatisering.

Overvåking er identifisert som et avgjørende område. Det setter premisser for moderniseringen av Forsvaret. Vi skal bidra til at Forsvaret får mest mulig ut av de mulighetene som den teknologiske utviklingen på feltet gir.

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.

Kontakt

Portrettbilde mann
Trygve Sparr
forskningsdirektør
63 80 72 44
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
66 93 49 22 / 99 38 71 30

FFIs forskningsavdelinger