Avdeling Forsvarssystemer

Avdelingen arbeider med løsninger som endrer Forsvaret. Vi skal både fremme forslag og sikre gjennomføring av slike. Det gjelder både konseptuelle løsninger, systemløsninger og teknologiske løsninger.

Arbeidet er basert på langtidsplanen for forsvarssektoren og FFIs strategi.

Avdelingen skal støtte materiellanskaffelser som har vesentlig betydning for Forsvarets operative evne. Vi vurderer alle faser av livsløpet til slikt materiell. Avdelingen ser spesielt nøye på fellesoperativ evne, og bruken av ny teknologi.

Avdeling Forsvarssystemer ser etter muligheter for å samle prosjekter i grupper på tvers av forsvarsgrenene. Det legger et enda bedre grunnlag for å lykkes. 
 

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.

Kontakt

Pressebilde av Johnny-Bardal. Foto
Johnny Bardal
forskningsdirektør
63 80 72 00
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30

FFIs forskningsavdelinger