Forsvarssystemer

Avdelingen skal fremme forslag til og sikre realisering av konseptuelle løsninger, systemløsninger og teknologiske løsninger som endrer Forsvaret.

Arbeidet foregår i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren, landmaktutredningen, Cyber- og IKT-utredningen og FFIs strategi.

Avdelingen skal støtte materiellanskaffelser med vesentlig betydning for Forsvarets operative evne i alle faser av livsløpet. Fellesoperativ evne og bruk av ny teknologi skal vies spesiell oppmerksomhet.

Å samle prosjekter i grupper på tvers av forsvarsgrener vil legge enda bedre til rette for å lykkes med dette.

Kontakt

Pressebilde av Johnny-Bardal. Foto
Johnny Bardal
forskningsdirektør
63 80 72 00
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.