Antiubåtkrigføring

Hvordan skal vi bekjempe fiendtlige ubåter best mulig – i dag og i fremtiden?

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet

Avdeling

Forsvarssystemer

Antiubåtkrigføring forutsetter at ulike enheter i Forsvaret forstår marginene knyttet til våpen- og sensorytelser, og effektivt koordinerer utnyttelsen av våpen og sensorer seg imellom. Likedan er de ulike operatørenes kunnskap om hva som påvirker det totale systemets ytelse, helt avgjørende for utviklingen av gode retningslinjer og reaksjonsregler for denne type krigføring. 

I antiubåtkrigføring-prosjektet satser vi derfor tungt på utvikling av simuleringsmodeller og analyseverktøy som kan gi aktørene grunnlaget de behøver for å kunne vurdere aktuelle handlemåter før og under operasjoner. De samme verktøyene benyttes også til evaluering i etterkant av operasjoner.

Undervisning er samtidig viktig for å formidle og utnytte forskningsresultater i hele organisasjonen. Vi har derfor utviklet undervisningsopplegg tilpasset relevante målgrupper. Dette opplegget oppdateres etter hvert som nye resultater og kunnskap blir tilgjengelig.

I tillegg benytter vi en del av prosjektets ressurser til grunnleggende forskning- og utviklingsaktiviteter innen sensorprosessering og beslutningsstøtte, blant annet gjennom utvikling av maskinlæringsalgoritmer.
 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet

Avdeling

Forsvarssystemer

Har du spørsmål til prosjektet?
Send epost

Relevante rapporter og vitenskapelige artikler