Totalforsvar

Avdeling Totalforsvar skal utvikle samfunnssikkerhet og beredskaps- og sikkerhetstiltak for Forsvaret og det sivile samfunn, inkludert sivilt-militært og tverrsektorielt samarbeid.

Gjennom forskningsbasert kunnskap skal avdelingen være en sentral bidragsyter til utvikling av totalforsvaret og nasjonal samfunnssikkerhet, og gi kunnskapsbaserte råd til myndigheter og aktører i hele krisespekteret i og utenfor forsvarssektoren. 

Avdelingen skal bidra til å tydeliggjøre og utnytte instituttets kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap slik at det kommer forsvarssektoren og det sivile samfunn til nytte.

Kontakt

Bildet viser forskningsdirektør Janet M. Blatny - avdeling Totalforsvar
Janet M. Blatny
forskningsdirektør
63 80 78 27
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.