Totalforsvar

Avdeling Totalforsvar skal utvikle samfunnssikkerhet og beredskaps- og sikkerhetstiltak for Forsvaret og det sivile samfunn, inkludert sivilt-militært og tverrsektorielt samarbeid.

Gjennom forskningsbasert kunnskap skal avdelingen være en sentral bidragsyter til utvikling av totalforsvaret og nasjonal samfunnssikkerhet, og gi kunnskapsbaserte råd til myndigheter og aktører i hele krisespekteret i og utenfor forsvarssektoren. 

Avdelingen skal bidra til å tydeliggjøre og utnytte instituttets kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap slik at det kommer forsvarssektoren og det sivile samfunn til nytte.

Kontakt

Janet M. Blatny
forskningsdirektør
63 80 78 27
Kommunikasjonsenheten
pressehenvendelser
63 80 71 30 / 99 38 71 30

Vår forskning

Dette er noen av prosjektene og aktivitetene i avdelingen.