Terrorismeforskning

Hvordan påvirker jihadister terrortrusselen mot Norge?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Oppdragsgiver

  • Forsvarsdepartementet
  • Utenriksdepartementet

Samarbeidspartnere

Vi har et utstrakt samarbeid med andre fagmiljøer på FFI, i Norge og i utlandet.

Siden 1999 har FFI studert terrorisme og asymmetriske trusler mot norsk og internasjonal sikkerhet. Serien av forskningsprosjekter kalles TERRA. 

I dag har den islamske staten (IS) mistet territorium i Irak og Syria. Jihadismen som ideologi fortsetter likevel å inspirere terror- og opprørsbevegelser over store deler av verden. I 2014-17 var den jihadistiske terrorismen i Europa på et historisk høyt nivå. Konflikter i Europas nærområder, særlig i beltet av stater fra Mali i vest til Afghanistan i øst, påvirker Europa direkte. Det skjer ved at terrorismen skaper flyktning- og migrasjonsstrømmer. Den gir grobunn for voldelig radikalisering og vekst i transnasjonal terrorisme. 

Gjennom forskningsprosjektet «Transnasjonal jihadisme etter kalifatets fall» (TERRA 8) leverer vi forskning om sentrale trender og aspekter ved den transnasjonale jihadismen i dag.

Formålet er å gi norske myndigheter økt situasjonsforståelse, i en tid som preget av et stadig mer oppstykket trusselbilde. 

Vi jobber utelukkende med åpne kilder. Vi legger vekt på aktørene bak terrorhandlinger.  Vi er spesielt interessert i spørsmål knyttet til gruppeframvekst, rekruttering, radikalisering, ideologi, strategi og taktikk. Forskerteamet ved FFI har historikere og statsvitere med relevant språklig kompetanse og områdekunnskap. 

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Oppdragsgiver

  • Forsvarsdepartementet
  • Utenriksdepartementet

Samarbeidspartnere

Vi har et utstrakt samarbeid med andre fagmiljøer på FFI, i Norge og i utlandet.

Brannmenn og forskere på øvelse. Foto
Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?

Relevant innhold