Brannmenn og forskere på øvelse. Foto
Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere. 

De kan ha sitt utspring i natur og klima, i mennesker og teknologi, i konflikt og kriminalitet eller i kritisk infrastruktur som energiforsyning, vannforsyning eller kommunikasjon og transportnett. De gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap.

Beredskapstelefon

FFI har beredskapstelefon for hendelser som involverer farlige stoffer (kjemiske, biologiske og radioaktive stoffer og eksplosiver).

Ring 400 33 373

Prosjekter

Relevante FFI-rapporter og vitenskapelige artikler

Relatert innhold