Forebygging og håndtering av hjemmelagde eksplosiver

Hvorfor er hjemmelagde bomber en trussel for politi og forsvar?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Oppdragsgiver

  • Forsvarsdepartementet (FD)
  • Politidirektoratet (POD)

Samarbeidspartnere

Improviserte sprengladninger (IED-er) av hjemmelagde eksplosiver (HME) har vært og er en sentral trussel mot samfunnet og norske styrker i utlandsoperasjoner. Spesielt i utlandsoperasjoner er det all grunn til å forvente at trusselen vil vedvare også i framtidige operasjoner.

Europol slår fast i sin trendrapport for 2018 at bruk av eksplosiver fortsatt er foretrukket modus operandi for terrorister i Europa. Bakgrunnen for dette er at eksplosiver viser seg å være et effektivt våpen. 

I jihadistangrep har eksplosiver vært foretrukket fordi det gir muligheten for å gjennomføre masseangrep med et stort antall døde og sårede, og det er angrep som får stor oppmerksomhet i media. I Europa har HME vært benyttet i 80 prosent av eksplosivrelaterte angrep fra jihadister de siste årene. 

Med dette som bakgrunn driver FFI forskning for å levere kunnskap om den tekniske trusselen fra HME, og vi støtter Forsvarets og politiets håndtering av HME-baserte funn, både nasjonalt og i Forsvarets utlandsoperasjoner.

Vi støtter Forsvaret med metoder for bevisinnhenting og videreutvikler FFIs kapasitet til å motta og analysere eksplosivprøver.

FFI er også med og gjennomfører kurs og øvelser for relevante aktører.

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Oppdragsgiver

  • Forsvarsdepartementet (FD)
  • Politidirektoratet (POD)

Samarbeidspartnere

Fareskilt på glassdør foran laboratorielokale
Tema

Farlege stoff

Korleis kan vi forhindre, handtere og verne oss mot CBRNE-hendingar?

Definisjoner

  • HME: homemade explosives eller hjemmelagde eksplosiver
     
  • IED: improvised explosive device eller improviserte sprengladninger
Fullt utstyrt soldat foran bord med ingredienser til hjemmelagde ekspolosiver
Operatør fra Forsvaret analyserer hjemmelagde eksplosiver (HME) og utgangsstoffer for HME under NATO JISR Trial UNIFIED VISION 2014 på Ørlandet. Foto: Nato.
Røyksky fra veibombe i flatt landskap
Detonasjon av bilbombe og veibombe med HME under EDA Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) exercise Bison Counter 2016, Sverige. Foto: EDA

Vitenskapelige rapporter og artikler