Forebygging og håndtering av hjemmelagde eksplosiver

Hvorfor er hjemmelagde bomber en trussel for politi og forsvar?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Oppdragsgiver

  • Forsvarsdepartementet (FD)
  • Politidirektoratet (POD)

Samarbeidspartnere

Improviserte sprengladninger (IED-er) av hjemmelagde eksplosiver (HME) har vært og er en sentral trussel mot samfunnet og norske styrker i utlandsoperasjoner. Spesielt i utlandsoperasjoner er det all grunn til å forvente at trusselen vil vedvare også i framtidige operasjoner.

Europol slår fast i sin trendrapport for 2018 at bruk av eksplosiver fortsatt er foretrukket modus operandi for terrorister i Europa. Bakgrunnen for dette er at eksplosiver viser seg å være et effektivt våpen. 

I jihadistangrep har eksplosiver vært foretrukket fordi det gir muligheten for å gjennomføre masseangrep med et stort antall døde og sårede, og det er angrep som får stor oppmerksomhet i media. I Europa har HME vært benyttet i 80 prosent av eksplosivrelaterte angrep fra jihadister de siste årene. 

Med dette som bakgrunn driver FFI forskning for å levere kunnskap om den tekniske trusselen fra HME, og vi støtter Forsvarets og politiets håndtering av HME-baserte funn, både nasjonalt og i Forsvarets utlandsoperasjoner.

Vi støtter Forsvaret med metoder for bevisinnhenting og videreutvikler FFIs kapasitet til å motta og analysere eksplosivprøver.

FFI er også med og gjennomfører kurs og øvelser for relevante aktører.

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

Oppdragsgiver

  • Forsvarsdepartementet (FD)
  • Politidirektoratet (POD)

Samarbeidspartnere

Tema

Farlige stoffer

Hvordan kan vi forhindre, håndtere og beskytte oss mot CBRNE-hendelser?

Definisjoner

  • HME: homemade explosives eller hjemmelagde eksplosiver
     
  • IED: improvised explosive device eller improviserte sprengladninger
DSC_2309.JPG
Operatør fra Forsvaret analyserer hjemmelagde eksplosiver (HME) og utgangsstoffer for HME under NATO JISR Trial UNIFIED VISION 2014 på Ørlandet. Foto: Nato.
Sprengning bil og veibombe.jpg
Detonasjon av bilbombe og veibombe med HME under EDA Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) exercise Bison Counter 2016, Sverige. Foto: EDA

Vitenskapelige rapporter og artikler