Fareskilt på glassdør foran laboratorielokale
Tema

Farlege stoff

Korleis kan vi forhindre, handtere og verne oss mot CBRNE-hendingar?

FFIs visjon er å vere nasjonal hovudleverandør av CBRNE-forsking. Vi skal vere ein beredskapsressurs for Forsvaret og det sivile samfunnet, og bidra til å løyse utfordringar både i Forsvaret og samfunnet elles, også gjennom militært-sivilt samarbeid.

FFIs avdeling Totalforsvar driv omfattande forsking på korleis vi som samfunn best kan oppdage og verne oss mot slike angrep.

CBRNE

Forkorting for kjemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), kjernefysiske (N) og eksplosive (E) truslar.

Relatert innhold