Tema

Farlige stoffer

Hvordan kan vi forhindre, håndtere og beskytte oss mot CBRNE-hendelser?

FFIs visjon er å være nasjonal hovedleverandør av CBRNE-forskning. Vi skal være en beredskapsressurs for Forsvaret og det sivile samfunn, og bidra til å løse utfordringer for Forsvaret og andre samfunnsutfordringer, også gjennom militært-sivilt samarbeid.

FFIs avdeling Totalforsvar driver omfattende forskning på hvordan vi som samfunn best kan oppdage og beskytte oss mot slike angrep.

CBRNE

Forkortelse for kjemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), kjernefysiske (N) og eksplosive (E) trusler.

Relatert innhold