EU-RADION

Hvordan kan vi bedre oppdage og identifisere utslipp av radioaktive stoffer?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

EU-RADION (European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification) inngår i EUs satsning på forskning for et tryggere samfunn.

Prosjektet varer fra 1. september 2020 til 31. august 2023 og har mottatt støtte fra EUs forskningsprogram Horizon 2020, under tildelingsnummer 883204

Prosjektet er tett knyttet til et annet prosjekt, EU-SENSE, der FFI også deltok.

Åtte partnere fra fire land – ledet av ITTI i Polen

EU-RADION – European sensor system for CBRN applications

European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification Fact Sheet 

Radioaktivt materiale kan spres ved ulykker, eller ved villede handlinger, som terrorisme og krigshandlinger. Uavhengig av hvorfor det spres, er det viktig å kunne oppdage det raskt, og finne ut nøyaktig hva som spres. For å finne ut dette, trenger man riktig måleinstrument eller detektor.

For grunnleggende strålingsdeteksjon brukes ofte detektorer med Geiger-Müller-rør (geigertellere). Det er instrumentet man alltid ser på film, hvor et skjermbilde og en klikkelyd varsler om stråling. Disse instrumentene er rimelige, robuste, og gir raskt informasjon om strålingsnivået, men de ikke gir informasjon om hva som stråler.

En annen type instrumenter er gammaspektrometer, som ved å måle energifordelingen i strålingen kan identifisere hvilket stoff som er strålekilden. Til gjengjeld er gammaspektrometre dyrere, mer ømfintlige, og brukeren må ha opplæring og erfaring. Det finnes både gammaspektrometre som kan brukes i felt (såkalte «håndholdte» spektrometre) og spesialinstrumenter med høyere oppløsning som kun brukes i laboratorier. 

Neste generasjons detektorsystemer

Gjennom prosjektet EU-RADION bidrar FFI til å utvikle neste generasjon detektorsystemer, som kombinerer geigertellere med gammaspektrometre og andre detektorer. Man utnytter fordelene til de forskjellige komponentene, sånn at ulempene til en type i stor grad oppveies av fordelene til en annen.

EU_RADION_illustrasjon3.png

Sluttproduktet av EU-RADION skal være et system som består av frittstående og personbårne sensorer, og sverm med små, selvkjørende kjøretøy (UGV) utstyrt med detektorsystemet. Ved å måle strålingen på minst tre forskjellige steder, kan systemet beregne hvor strålekilden er, og søke seg frem til den om nødvendig.

Fordelen med å ha autonome kjøretøy er at de kan ta seg frem til kilden, uten at mennesker trenger å eksponeres unødvendig for stråling. Når systemet kombinerer informasjon fra målinger med forskjellige detektorer, og på forskjellige steder, kan det fastslå hva utslippet er, hvor stort det er, og hvor det er. Alt dette kombineres med en spredningsmodell og brukeren kan vise faren på et kart i systemets situational awareness tool.

Før prosjektet er ferdig, skal systemet demonstreres i en tunnel mellom Romsdals kneisende klipper, men til syvende og sist handler det om å forbedre både effektiviteten og sikkerheten til redningsarbeiderne som må rykke ut i tilfelle et ekte atomuhell.  

EURADION.png

 

Fakta om prosjektet

Avdeling

Totalforsvar

EU-RADION (European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification) inngår i EUs satsning på forskning for et tryggere samfunn.

Prosjektet varer fra 1. september 2020 til 31. august 2023 og har mottatt støtte fra EUs forskningsprogram Horizon 2020, under tildelingsnummer 883204

Prosjektet er tett knyttet til et annet prosjekt, EU-SENSE, der FFI også deltok.

Åtte partnere fra fire land – ledet av ITTI i Polen

EU-RADION – European sensor system for CBRN applications

European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification Fact Sheet 

Fareskilt på glassdør foran laboratorielokale
Tema

Farlege stoff

Korleis kan vi forhindre, handtere og verne oss mot CBRNE-hendingar?
Prosjekt

EU-SENSE

Hvordan kan vi bedre påvise kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN) trusselstoffer?

Vitenskapelige rapporter og artikler