Nærbilde av dronen Black Hornet. Foto
Tema

Autonomi

Vi jobber med autonomi for mange ulike systemer.

Det investeres i dag store summer i å utvikle maskiner og systemer som løser oppgaver på egen hånd, både sivilt og militært. I forsvarssammenheng er autonome systemer ennå for lite robuste til å brukes i militære operasjoner. Samtidig er det viktig å se på hvordan teknologien kan brukes, og at den ikke faller utenfor menneskelig kontroll. FFI forsker på autonome fartøy og kjøretøy, og på sensorer og missiler. Vi studerer automatiserte systemer for å se på hvordan autonomi kan komme til nytte i årene framover.

Hva er autonomi ?

Autonom betyr uavhengig. Autonome systemer er maskiner som opererer på egenhånd. De dukker opp overalt i samfunnet, i industrien, i varehandelen, i trafikken og på internett.

FFI forsker på autonomi for Forsvaret fordi det blir tryggere, billigere og gir bedre utholdenhet.

Tryggere
Ved å bruke maskiner til farlige oppdrag kan vi redde menneskeliv.

Mer utholdende
Maskiner sovner ikke på vakt. De er mer presise, de holder ut og repeterer uten kjedsomhet. Det finnes ikke for mye informasjon for dem, og de kan finne løsninger på problemer raskere enn mennesker.

Billigere
I mange tilfeller er det rimeligere å la én eller flere maskiner gjøre jobben.

Relevante FFI-rapporter og vitenskapelige artikler

Relatert innhold