Autonom minerydding

Hvordan kan ubemannede farkoster gjøre det tryggere å fjerne miner?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Forsvarssystemer

Samarbeidspartnere

  • Sjøforsvaret
  • Kongsberg Gruppen

Sjøforsvaret har et viktig ønske når det anskaffer nytt utstyr for å rydde sjøminer: At jobben kan gjøres uten at personell må inn i det minelagte området.

FFI utvikler teknologi som gjør at rydding kan utføres med mindre, ubemannede båter. Disse båtene kan operere autonomt, og jobbe effektivt på egen hånd. De er utstyrt med avanserte sensorer som radar, lidar og kamera. Teknologien gjør at autonome systemer blir mer selvstendige. De kan utføre stadig mer komplekse oppgaver.

For å få til dette bruker vi en miks av praktisk og teoretisk forskning. Fagfeltene spenner fra automatisk beslutningstaking, programmering av kontrollsystem og bruk av maskinlæring til maskinsyn.

Vi har gode testfasiliteter rett utenfor kontordøra i Horten. Her har vi unike muligheter til raskt å teste ut mye spennende teknologi. Er det mulig å få en autonom båt til selv å styre unna en møtende båt? For tiden har vi to autonome båter vi eksperimenterer med. De er kalt Frigg og Odin. Målet er til å få dem til å samarbeide best mulig, og bli et radarpar.  

I dette prosjektet samarbeider vi tett med FFI-kollegene som har ansvaret for Hugin. Hugin er den norskutviklede autonome undervannsfarkosten som selv kan tilpasse operasjonsmønsteret sitt. Målet er at de ubemannede båtene skal kunne frakte Hugin til et bestemmelsessted. Her skal Hugin slippes. Etter endt oppdrag plukkes farkosten opp og fraktes tilbake. For å få til dette er det mye teknologiutvikling som må gjøres. Den ubemannede båten må kommunisere med Hugin. Samtidig må operatøren som sitter langt unna også få nok informasjon til å overvåke operasjonen.

Vi har gjennomført flere lovende tester. Det gjenstår likevel mye arbeid for å sikre robuste løsninger. Alt må fungere, også i for eksempel en nordnorsk vinter med dårlig vær, store bølger og mørketid.

I august 2018 var daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med medlemmene i det norske mobilitets- og teknologirådet hos FFI i Horten for å se den siste utviklingen innen norsk autonomiforskning.
Våren 2019 testet forskere ved FFI en ny metode for å sjøsette og hente inn igjen den ubemannede ubåten Hugin fra den ubemannede båten Odin. Begge skal brukes i et nytt ubemannet system for minejakt langs kysten av Norge.

Definisjoner

  • Lidar: Light Detection and Ranging, optisk fjernmåling
  • Maskinsyn: Hvordan et ubemannet system kan tolke og forstå omgivelsene ved hjelp av bilder og video
  • UAV: Unmanned Aerial Vehicle, ubemannet flyvende farkost, drone
  • USV: Unmanned Surface Vehicle, ubemannet overflatefartøy

Vitenskapelige rapporter og artikler