Hugin – en autonom ubåt

Hvordan finne ut hva som skjuler seg under havoverflaten?

Mange maritime aktører har behov for informasjon om forhold under havflaten eller på havbunnen – enten det er dyp kartlegging for offshore-anvendelser, marin forskning, søk etter vrak og dumpet avfall, rørinspeksjon eller militære anvendelser som søk etter sjøminer. 

For disse formålene har FFI og Kongsberg Maritime AS utviklet Hugin – en autonom undervannsfarkost (AUV) som selv kan tilpasse operasjonsmønsteret sitt for å oppfylle oppdragenes målsetninger best mulig. Dette gjør den ved å tolke data fra ulike sensorer og bruke denne kunnskapen til å analysere situasjonen rundt, planlegge og utføre handlinger. 

En AUV må kunne levere gode, troverdige data til brukerne, og nyeste generasjon Hugin AUV bruker blant annet sofistikert posisjoneringsteknologi for å øke datakvaliteten. FFI forsker i tillegg på flere teknologiområder relatert til undervannsroboter og dataene de genererer. Kamera er blant annet en viktig sensor for AUV, selv om optisk avbildning har kort rekkevidde under vann, og FFI har sammen med Norsk Elektro-Optikk og Kongsberg Maritime utviklet egne undervannskameraløsninger. Likedan har FFI og Kongsberg Maritime AS samarbeidet om Syntetisk apertur-sonar (SAS) – en teknologi for avbildning av havbunnen i høy oppløsning. 

Norsk AUV-teknologi er i dag verdensledende, og Sjøforsvaret har gjennom det såkalte trekantsamarbeidet (FFI, industrien og Forsvaret) vært en svært viktig støttespiller i denne utviklingen. 

Fakta om Hugin

  • Hugin er en autonom undervannsfarkost (Autonomous Underwater Vehicle, AUV). Den kommer i flere utgaver og størrelser, foreløpig fra 5,2 til 6,4 meters lengde og med en vekt på inntil 1,5 tonn. Hugin kan operere på egen hånd ned til 6000 meters dyp, uten fysisk forbindelse til en båt eller fjernkontroll fra overflaten.
  • Hugin («Tanken») og Munin («Minnet») er Odins to ravner, som hver dag bringer ham nyheter fra hele gudeverdenen.
  • Navnet på farkosten er samtidig en forkortelse: High-precision Untethered Geosurvey and INspection system.
  • Utviklingen startet ved FFI på 1990-tallet, med blant annet Statoil og Simrad (nå Kongsberg Maritime) på laget. Målet var å utvikle en kabelfri undervannsfarkost for detaljert sjøbunnskartlegging på dypt vann.
  • AUV-en har avanserte sonarer og ekkolodd. Ved hjelp av Hugin kan det lages sonaravbildninger som til slutt framstår som detaljerte fotografier. Bildet «tas» med undervannsmikrofoner – hydrofoner. De ser motivet fra bare én retning. Derfor får vi skygger. Tusenvis av opptak inngår i et slik bilde. Hver måling kan sammenlignes med å bruke en lommelykt i stummende mørke. Alle dataene settes så sammen med millimeterpresisjon. Slik oppstår et bilde med høy oppløsning og skarp havbunn.
  • Hugin er blant mye annet blitt brukt for å dokumentere krigsetterlatenskaper på havbunnen.
  • Hugin produseres og selges av Kongsberg Discovery. Teknologien utvikles stadig.  

Relatert innhold

Bilde av en sjøsatt Hugin. Foto
DCIM\100MEDIA\DJI_0023.JPG
et haleror fra et Sindwinder missil fotografert under vann
Hugin sjøsettes i Mjøsa
Forsker Nils Størkersen ved en tidlig modell av den autonome miniubåten Hugin.
FFI FOCUS SAS fusion 2d image

Vitenskapelige rapporter og artikler

Rapporter, bøker, kapitler og artikler skrevet av FFI-forskere på dette prosjektet.