HUGIN – en autonom ubåt

Hvordan finne ut hva som skjuler seg under havoverflaten?

Mange maritime aktører har behov for informasjon om forhold under havflaten eller på havbunnen – enten det er dyp kartlegging for offshore-anvendelser, marin forskning, søk etter vrak og dumpet avfall, rørinspeksjon eller militære anvendelser som søk etter sjøminer. 

For disse formålene har FFI og Kongsberg Maritime AS utviklet HUGIN – en autonom undervannsfarkost (AUV) som selv kan tilpasse operasjonsmønsteret sitt for å oppfylle oppdragenes målsetninger best mulig. Dette gjør den ved å tolke data fra ulike sensorer og bruke denne kunnskapen til å analysere situasjonen rundt, planlegge og utføre handlinger. 

En AUV må kunne levere gode, troverdige data til brukerne, og nyeste generasjon HUGIN AUV bruker blant annet sofistikert posisjoneringsteknologi for å øke datakvaliteten. FFI forsker i tillegg på flere teknologiområder relatert til undervannsroboter og dataene de genererer. Kamera er blant annet en viktig sensor for AUV, selv om optisk avbildning har kort rekkevidde under vann, og FFI har sammen med Norsk Elektro-Optikk og Kongsberg Maritime utviklet egne undervannskameraløsninger. Likedan har FFI og Kongsberg Maritime AS samarbeidet om Syntetisk apertur-sonar (SAS) – en teknologi for avbildning av havbunnen i høy oppløsning. 

Norsk AUV-teknologi er i dag verdensledende, og Sjøforsvaret har gjennom det såkalte trekantsamarbeidet (FFI, industrien og Forsvaret) vært en svært viktig støttespiller i denne utviklingen. 

Vitenskapelige rapporter og artikler

Rapporter, bøker, kapitler og artikler skrevet av FFI-forskere på dette prosjektet.