Ubemannet kjøretøy for Forsvaret

Hvordan kan vi utnytte ubemannede kjøretøy i Forsvaret?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Forsvarssystemer

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet (basismidler)

Ubemannede kjøretøy (UGV - se faktaboks) har et stort potensial for å utføre militære oppgaver bedre, raskere og ikke minst sikrere enn personell og bemannede kjøretøy kan. Dette gjelder spesielt om kjøretøyet også er selvkjørende (autonomt).

I sivil sektor går utviklingen på dette feltet svært raskt, og det er viktig at Forsvaret følger med i den. Vi må undersøke potensialet i teknologien – og finne ut hvordan den må tilpasses for å kunne brukes av Forsvaret.

Vi utvikler nå vår egen forskningsplattform for autonom kjøring i terreng. Målet er å demonstrere autonom kjøring og oppdragsløsning i utfordrende terreng, og legge et godt teknologisk grunnlag på dette feltet. Slik kan vi sikre et godt utgangspunkt for anskaffelser og bruk av ubemannede kjøretøy i Forsvaret. 

I prosjektet forsker vi på alt fra hvordan kjøretøyet styres til hvordan kjøretøyet oppfatter omgivelsene og hvordan det tar beslutninger. Det har for eksempel vært brukt i et baseforsvarssystem, der soldatene kan sende kjøretøyet ut for å sjekke hva som utløste en alarm. Dette gjør det mulig i framtiden å forsvare baser mer effektivt.

Det har blitt gjort flere forsøk med dette, blant annet under øvelsen Trident Juncture i 2018.
 

Fakta om prosjektet

Avdeling

Forsvarssystemer

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet (basismidler)

Nærbilde av dronen Black Hornet. Foto
Tema

Autonomi

Vi jobber med autonomi for mange ulike systemer.
Har du spørsmål om prosjektet?
Send epost

Olav - en ubemannet bakkefarkost

Olav var FFIs første forskningsplattform for autonom kjøring i terreng.

Baseforsvar

Baseforsvarskonseptet forklart på fire minutter (engelsk teksting).

Relatert innhold

Vitenskapelige rapporter og artikler

Kontaktperson