Ubemannet kjøretøy for Forsvaret

Hvordan kan vi utnytte ubemannede kjøretøy i Forsvaret?

Fakta om prosjektet

Avdeling

Forsvarssystemer

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet (basismidler)

Ubemannede kjøretøy (UGV - se faktaboks) har et stort potensial for å utføre militære oppgaver bedre, raskere og ikke minst sikrere enn personell og bemannede kjøretøy kan. Dette gjelder spesielt om kjøretøyet også er selvkjørende (autonomt).

I sivil sektor går utviklingen på dette feltet svært raskt, og det er viktig at Forsvaret følger med i den. Vi må undersøke potensialet i teknologien – og finne ut hvordan den må tilpasses for å kunne brukes av Forsvaret.

Vi utvikler nå vår egen forskningsplattform for autonom kjøring i terreng. Målet er å demonstrere autonom kjøring og oppdragsløsning i utfordrende terreng, og legge et godt teknologisk grunnlag på dette feltet. Slik kan vi sikre et godt utgangspunkt for anskaffelser og bruk av ubemannede kjøretøy i Forsvaret. 

I prosjektet forsker vi på alt fra hvordan kjøretøyet styres til hvordan kjøretøyet oppfatter omgivelsene og hvordan det tar beslutninger. Det har for eksempel vært brukt i et baseforsvarssystem, der soldatene kan sende kjøretøyet ut for å sjekke hva som utløste en alarm. Dette gjør det mulig i framtiden å forsvare baser mer effektivt.

Det har blitt gjort flere forsøk med dette, blant annet under øvelsen Trident Juncture i 2018.
 

Fakta om prosjektet

Avdeling

Forsvarssystemer

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet (basismidler)

Tema

Autonomi

Vi jobber med autonomi for mange ulike systemer.
Har du spørsmål om prosjektet?
Send epost

Olav - en ubemannet bakkefarkost

Olav var FFIs første forskningsplattform for autonom kjøring i terreng.

Baseforsvar

Baseforsvarskonseptet forklart på fire minutter (engelsk teksting).

Relatert innhold

Vitenskapelige rapporter og artikler

Kontaktperson