Strømning og materialer

Hvordan bruke modellering og simulering for å hjelpe Forsvaret og det sivile samfunn?

Fysikkbasert modellering og simulering har blitt en viktig del av designprosessen i et økende antall bransjer. Kombinasjonen av større datakraft og mer effektive numeriske algoritmer gjør det mulig å modellere et stadig voksende utvalg av fysiske fenomener.

I vårt arbeid innen strømning og materialer legger vi vekt på anvendelser hvor strømningsfenomener og interaksjon mellom strømning og konstruksjoner spiller en sentral rolle. Dette er anvendelser som involverer gasser, væsker og ulike type objekter i bevegelse. 

Kjerneaktivitetene er forsvars- og samfunnssikkerhetsrelaterte. Vår forskning inkluderer et bredt spekter av fagområder som aerodynamikk, hydrodynamikk, akustikk, konstruksjonsmekanikk, spredning og transportmodellering, vitenskapelig visualisering og grunnleggende forskning innen fluiddynamikk. 

Bruksområdene dekker alt fra studier av fly, missiler, undervannsfarkoster, sonarsystemer og militære kjøretøyer, til beskyttelse av samfunnet gjennom studier av urban vind og spredning av farlige stoffer. 

Forskningen innen samfunnssikkerhet involverer eksempelvis utvikling av operative spredningsmodeller og beslutningsstøtteverktøy til bruk for nødetatene i forbindelse med beredskapsplanlegging, trening og håndtering av akutte hendelser med utslipp av giftige kjemikalier.

Vi bruker både kommersielle og ikke-kommersielle modellerings- og simuleringsverktøy i vår forskning. I tillegg utvikler vi nye modeller og metodikk der det er nødvendig. Sammenligning med eksperimentelle resultater er en viktig del av valideringsprosessen, og FFI har tilgang til data fra flere samarbeidspartnere med eksperimentelle fasiliteter.

Pågående arbeid:

  • Utvikling av nestegenerasjons operative spredningsmodelleringsverktøy
  • Modellering og simulering av strømninger og materialer – kjerneaktivitet
  • Aerosoler: Utslipp, transport og konsekvens – spredning av farlige stoffer  
Brannmenn og forskere på øvelse. Foto
Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?
Referanseliste

Vi har laget en liste over artikler vi har publisert i ulike tidsskrifter.

Last ned
NG-NFU-pod2
Visualisering av hastighetsfeltet rundt en transportpod for F-16

 

Dispersion2
Visualisering av forurensning fra et industrianlegg.

 

dome
Visualisering av friksjonslinjer rundt en radom på P3-C Orion.

 

Relaterte FFI-rapporter

Vitenskapelige artikler