Utslippstesting av flytende hydrogen

Kan flytende hydrogen brukes som energikilde på store fartøy?

Fakta om aktiviteten

Hydrogen er en lovende energibærer som ikke bidrar til klimagassutslipp. Flytende hydrogen (LH2) er en effektiv løsning for transport og lagring av hydrogen. Spesielt for store fartøy er flytende hydrogen mer praktisk enn komprimert hydrogen på grunn av enklere lagring, bunkring og håndtering av drivstoffet.

Før flytende hydrogen kan innføres som et marint drivstoff trenger vi mer kunnskap om hvordan stoffet oppfører seg. Derfor har FFI gjennomført lekkasjetester med store mengder flytende hydrogen. Dette er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen og med DNV-GL som underleverandør.

Disse testene er viktige fordi de brukes til å kalibrere, validere og forbedre de numeriske modellene som simulerer hydrogens oppførsel. Numeriske modeller er viktig for å gjøre kvantitative risikovurderinger. 

FFI ønsker å bidra med mer kunnskap om flytende hydrogen og hvordan vi kan ta det i bruk på en trygg og sikker måte som marint drivstoff.

Kort forklaring på testene og lenker til nedlastbare resultater blir publisert her om kort tid.

Vitenskapelige rapporter og artikler

Vi ønsker å dele resultatene fra testene slik at flere kan ta de i bruk. Målet er å kunne ta i bruk flytende hydrogen så raskt som mulig.